video clip

Bài viết được xem nhiều

Triển lãm

Giới thiệu chung Ngày đăng: 06-12-2016

Nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin và công bố công khai quy hoạch cho người dân Thành phố, Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc) đã mở cửa Phòng triển lãm Quy hoạch tại Lầu 2 Sở Quy hoạch - Kiến tr&u...

Lượt xem: 1772
1  

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM