Bài viết được xem nhiều

Cung cấp thông tin quy hoạch

1- Cung cấp thông tin quy hoạch:

  • Cung cấp thông tin quy hoạch, cung cấp các văn bản liên quan tới các quy định về quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị.
  • Giới thiệu địa điểm các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm kêu gọi đầu tư của Thành phố.
  • Thực hiện lập mô hình công trình kiến trúc và quy hoạch.
  • Biên tập và phát hành các ấn phẩm, tài liệu chuyên ngành về quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị.
  • Phối hợp với cơ quan báo chí thực hiện các chương trình nghe, nhìn về quy hoạch xây dựng và kiến trúc đô thị
Thực hiện các dịch vụ về số hóa, biên tập, in ấn và cung cấp các bản đồ quy hoạch sử dụng đất của các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Đang cập nhật.
 

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM