• Theo cơ quan ban hành
  • Theo loại văn bản
  • Năm ban hành
Văn bản pháp quy

TIÊU ĐIỂM: Quyết định số 5656/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 về phê duyệt danh mục biệt thự cũ trên địa bàn Thành phố đã được phân loại (đợt 12 và 13)

 Tải về Quyết định tại đây

TIÊU ĐIỂM: Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 04/05/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch vùng đông nam bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đế năm 2050

Tải về Quyết định số 370/QĐ-TTg ngày 04/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ tại đây

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhan dan TP.HCM

Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024

Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm của Bộ Xây dựng

Về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

1 2 3 4 5  ...  

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM