video clip

Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

Họp báo cáo kết quả thu thập hiện trạng của đơn vị tư vấn nghiên cứu lập đồ án Điều chỉnh QHC TP.HCM

Ngày đăng: 12-07-2023
Lượt xem: 656
Nhằm phục vụ công tác lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong 02 ngày 06 và 07 tháng 7 năm 2023, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM đã tổ chức cuộc họp giữa đơn vị Tư vấn nghiên cứu lập Đồ án với các sở, ban ngành và quận, huyện, thành phố Thủ Đức để nghe đơn vị Tư vấn báo cáo kết quả nghiên cứu sau quá trình thu thập thông tin, khảo sát hiện trạng Thành phố thời gian qua.
Tại Hội nghị, đại diện Đơn vị tư vấn cũng trao đổi với các chuyên gia về định hướng phát triển không gian, đề xuất mục tiêu chiến lược trong Quy hoạch và quản lý Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến Vùng Thành phố toàn cầu trong kết nối Vùng dọc hành lang ven sông.


Khảo sát hiện trạng tuyến Metro số 1 và hành lang sông Sài Gòn.

Hội nghị cũng nhận được các ý kiến phản biện, làm rõ thực tiễn khu vực từ lãnh đạo các quận, huyện và các nhà quản lý chuyên ngành để đóng góp cho Tư vấn trong việc nghiên cứu Đồ án. Những góp ý này sẽ được Đơn vị Tư vấn tiếp thu và tiếp tục nghiên cứu để từng bước nâng cao tính khả thi trong việc đề xuất các chiến lược định hướng phát triển không gian Thành phố.