video clip

Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được công bố

Ngày đăng: 20-04-2018
Lượt xem: 10378

Ủy ban nhân dân Thành phố vừa có Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Quy chế có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 3 năm 2018.

Theo đó, mục tiêu của Quy chế nhằm quản lý việc xây dựng, khai thác sử dụng công trình theo định hướng tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trong phạm vi ranh giới Khu đô thị mới Thủ Thiêm phù hợp quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, quy định cụ thể trách nhiệm quản lý quy hoạch, kiến trúc của Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, các Sở, ngành, cơ quan chính quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Quy chế này là cơ sở để quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, làm căn cứ để cung cấp thông tin quy hoạch, cấp chứng chỉ quy hoạch; lập và phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình; lập và ban hành quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt; có ý kiến về thiết kế cơ sở và dự án đầu tư xây dựng của các công trình đầu tư phát triển trong khu đô thị; cấp phép xây dựng công trình.

        Đối tượng áp dụng cho tất cả tổ chức và cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động liên quan đến không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Nội dung chủ yếu của Quy chế:

   Nội dung của Quy chế gồm 5 Chương, 37 Điều, quy định các nội dung sau: Quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 7); Quản lý quy hoạch và không gian khu đô thị (từ Điều 8 và Điều 11); Quản lý đối với công trình kiến trúc (từ Điều 12 đến Điều 15); Quản lý đối công trình hạ tầng kỹ thuật (từ Điều 16 đến Điều 24); Tổ chức thực hiện (từ Điều 25 đến Điều 37).

   Quy chế bổ sung các nội dung chưa được quy định trong Quy hoạch phân khu và Hướng dẫn thiết kế đô thị như:

   - Làm rõ các tính mật độ xây dựng công trình (Điều 3);

   - Bổ sung và làm rõ quy định về đậu xe trên mặt đất (Điều 4);

   - Làm rõ quy định về công viên phục vụ công cộng (Điều 3);

   - Làm rõ thứ tự ưu tiên trong áp dụng quy chuẩn, quy hoạch, quy định (Điều 4, Khoản 6);

   - Bổ sung nguyên tắc, quy định về thực hiện chiến lược bền vững (Điều 4, Khoản 9);

   - Bổ sung quy định về phát triển thành phố thông minh (Điều 4, Khoản 10);

   - Làm rõ quy định về thi tuyển, tuyển chọn phương án kiến trúc công trình (Điều 26, Khoản 3, Mục b);

   - Bổ sung các quy định thiết kế xây dựng công viên, không gian mở công cộng (Điều 10);

   - Bổ sung quy định cụ thể về thiết kế công trình (các Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15);

   - Bổ sung quy định về cầu đi bộ, cầu nối các khối công trình (Điều 16);

   - Bổ sung quy định về tầng hầm và kết nối giao thông (Điều 17);

   - Bổ sung quy định về vỉa hè, trạm xe buýt, thiết kế chiếu sáng đường phố, thiết kế cây xanh (Điều 18);

   - Bổ sung quy định về Bến phà và Bến Taxi thủy (Điều 20);

   - Bổ sung quy định nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục liên quan quy hoạch xây dựng, nâng cao chất lượng các đồ án (Điều 26, Khoản 4);

   - Bổ sung quy địng về trình tự thủ tục hồ sơ thẩm định quy hoạch kiến trúc (Điều 26);

   - Bổ sung các quy định về tổ chức thực hiện (Chương V).

Được biết, Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm cũng vừa có đề xuất công bố công khai Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phốQuy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại Ủy ban nhân dân Quận 2, Ủy ban nhân dân các phường An Khánh, Bình Khánh, Thủ Thiêm, An Lợi Đông, Bình An. (TTQH)
Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM