video clip

Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ CÁC YÊU CẦU MỚI TRONG ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG TP.HCM ĐẾN NĂM 2040, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060

Ngày đăng: 29-05-2023
Lượt xem: 860
Nhằm thực hiện công tác cung cấp thông tin và yêu cầu mới trong điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 cho các đơn vị tư vấn nghiên cứu lập đồ án, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM đã đã tổ chức Hội nghị chuyên đề trong 02 ngày 25 và 26 tháng 5 năm 2023 tại UBND huyện Cần Giờ.Hội nghị đã tiếp đón đông đảo các vị chuyên gia, chủ nhiệm các chuyên đề đóng góp ý tưởng điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố, cùng
Liên danh Tư vấn nghiên cứu lập đồ án gồm Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn Quốc gia, Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam và Công ty TNHH MTV Không gian Xanh.
Hội nghị đã diễn ra sôi nổi với những thông tin cung cấp và trao đổi nội dung chuyên đề, nhằm hướng tới một đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 khả thi, phát huy được những thành tựu lớn về quy hoạch, phát triển đô thị của TP.HCM trong thời gian qua, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình cụ thể hóa quy hoạch phát triển đô thị trước đây, đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung sẽ là cơ sở để thực hiện quản lý phát triển đô thị TP.HCM theo yêu cầu phát triển và phù hợp quy định.
TTQH 5.2023


Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM