video clip

Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI BÌNH CHỌN Ý TƯỞNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG TP.HCM

Ngày đăng: 12-10-2021
Lượt xem: 1419 Ngày 30-9, UBND TPHCM đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định 1528/QĐ-TTg ngày 14-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và Quyết định 1538/QĐ-TTg ngày 16-9-2021 phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung của Thành phố Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040. Trong khuôn khổ lễ công bố, Sở Quy hoạch Kiến trúc TP phối hợp với Báo SGGP phát động cuộc thi tìm kiếm “Ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hoà Bình cho biết, công tác quy hoạch luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của TPHCM. Hiện tại, Thành phố đang đứng trước những thách thức do sự phát triển nhanh, hạ tầng đô thị chưa đồng bộ chưa đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập quốc tế, đòi hỏi Đồ án quy hoạch chung Thành phố cần được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp, mang tính khả thi, phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của thành phố, tạo ra sức bật mới cho thành phố phát triển nhanh, mạnh mẽ và bền vững.

Song song đó, với việc thành lập TP Thủ Đức trên cơ sở Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông thành phố đặt ra yêu cầu cần thiết phải lập đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức, làm cơ sở cho việc quản lý và kêu gọi đầu tư phát triển cho địa phương này. Trên cơ sở đó, TPHCM thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM cũng như Nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ tổ chức cuộc thi bình chọn Ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn 2060. Đây là hoạt động được tổ chức để các đơn vị tư vấn quy hoạch có nhiều kinh nghiệm và năng lực tham gia đóng góp ý tưởng và giải pháp quy hoạch, kiến trúc. Cuộc thi không giới hạn về hình thức, bao gồm các bài viết, sơ đồ, hình ảnh, bản vẽ, bản đồ trình bày ý tưởng. Thời gian nhận bài viết từ ngày 01 tháng 10 năm 2021 đến ngày 30 tháng 11năm 2021. Ban Tổ chức và Hội đồng bình chọn sẽ chọn lọc, tiếp thu và biên tập thành cuốn kỷ yêu “Ý tưởng Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh”.

Song song với cuộc thi, Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp với Báo SGGP (là đơn vị bảo trợ truyền thông) tổ chức diễn đàn đóng góp “Ý tưởng quy hoạch chung TPHCM” và thông tin rộng rãi đến người dân thành phố bằng nhiều hình thức đa dạng như: Báo điện tử SGGP và wesite Sở Quy hoạch - Kiến trúc; mở chuyên mục đóng góp ý tưởng trên trang in hàng ngày của Báo SGGP.

Đối tượng tham gia gồm các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm. có mong muốn đóng góp ý tưởng về tất cả các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kiến trúc Thành phố. Các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, giàu kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc quy hoạch, kiến trúc Thành phố, là tiếng nói đại diện cho các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan nghiên cứu, các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp cùng tham gia viết bài đóng góp ý tưởng.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm, có mong muốn đóng góp ý tưởng về tất cả các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kiến trúc Thành phố tham khảo thông tin liên quan đến nội dung điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố tại địa chỉ: https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn/tin-dieu-chinh-quy-hoach-chung-tp.html.

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM