Bài viết được xem nhiều

TRỤ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG- KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM

TRỤ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG- KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM Công trình: TRỤ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG- KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM
Chủ đầu tư: Trường CĐ Kinh tế-Công nghệ TPHCM
Năm thực hiện: 2008
Địa điểm: Quận 11, TP.HCM
Quy mô: 01 tầng hầm + 09 tầng
Giá trị: N/A

Phương án nghiên cứu: TRỤ SỞ TRƯỜNG CAO ĐẲNG- KINH TẾ CÔNG NGHỆ TPHCM

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM