Bài viết được xem nhiều

TRỤ SỞ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TẠI TPHCM

TRỤ SỞ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TẠI TPHCM Phương án nghiên cứu:
TRỤ SỞ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TẠI TPHCM
Địa chỉ: 63 Cao Thắng, Quận 3, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty quản lý và KTTS Ngân hàng Quân Đội
Quy mô: 02 tầng hầm + 12 tầng
DTXD: 8.000 m2

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM