Bài viết được xem nhiều

KHU TỨ GIÁC SÀI GÒN

KHU TỨ GIÁC SÀI GÒN Công trình: KHU TỨ GIÁC SÀI GÒN
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Khải Huy Quân
Năm thực hiện: 2008
Địa điểm: Quận 1, TP.HCM
Quy mô: 04 tầng hầm + 26 tầng
Giá trị: N/A

Phương án nghiên cứu: KHU TỨ GIÁC SÀI GÒN

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM