Bài viết được xem nhiều

CAO ỐC VĂN PHÒNG PHƯỜNG BÌNH AN – QUẬN 2

CAO ỐC VĂN PHÒNG PHƯỜNG BÌNH AN – QUẬN 2
Công trình: CAO ỐC VĂN PHÒNG PHƯỜNG BÌNH AN – QUẬN 2
Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Thế Tùng
Năm thực hiện: 2008
Địa điểm: Phường Bình An – Quận 2
Quy mô: 02 tầng hầm + 12 tầng
Giá trị: N/A

Phương án nghiên cứu: CAO ỐC VĂN PHÒNG PHƯỜNG BÌNH AN – QUẬN 2

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM