Bài viết được xem nhiều

Giới thiệu

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên giao dịch:                                    TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh:             PLANNING INFORMATION CENTER OF HOCHIMINH CITY

 Tên viết tắt là: PlanIC

Địa chỉ: Lầu 6, số 168 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 22103334 - 08 22103335 – 08 22103014 – 08 22103015 - 082913552 - 082913554

Email: ttttqh.sqhkt@tphcm.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, được thành lập theo Quyết định số 3236/QĐ-UBND ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức hoạt động theo Quyết định số 2989/QĐ-SQHKT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
Trung tâm Thông tin Quy hoạch có chức năng:
Giúp Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Thực hiện công bố công khai rộng rãi quy hoạch xây dựng được duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.
Tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về quy hoạch xây dựng, quy định về kiến trúc cảnh quan và các quy định khác có liên quan.
Hướng dẫn, cung cấp thông tin và tư vấn thiết kế về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy hoạch hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội.
Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn hỗ trợ cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các hoạt động dịch vụ hành chính công về thông tin quy hoạch xây dựng.
Với vai trò hỗ trợ Sở Quy hoạch - Kiến trúc về chuyên môn trong công tác quản lý Quy hoạch Xây dựng và phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Quy hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính như sau: 
- Thu thập, lưu trữ, tổng hợp, phân tích thông tin về Quy hoạch xây dựng, đầu tư phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công bố công khai các đồ án Quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố;
- Tổ chức Triển lãm, Hội nghị, Hội thảo… giới thiệu về Quy hoạch xây dựng, Kiến trúc đô thị;
- Thực hiện ấn phẩm, tài liệu, chương trình nghe nhìn về Quy hoạch xây dựng và Kiến trúc đô thị;
- Hướng dẫn, cung cấp văn bản liên quan đến các quy định về Quy hoạch xây dựng, Thiết kế đô thị.

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM