Chi tiết

Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 4, quận Tân Bình

Ngày đăng: 01-11-2021
Lượt xem: 1170

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố đã Duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 4, quận Tân Bình (đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; đoạn Phường 4, quận Tân Bình) phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông. Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 23,81 ha. Giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Đông và Đông Nam: giáp đường Trần Quốc Hoàn (lộ giới 50m) và đường Trường Sơn (lộ giới 60m); Tây: giáp vòng xoay cầu vượt Lăng Cha Cả; Bắc: sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Mục đích của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Làm cơ sở thực hiện dự án mở rộng đường giao thông phục vụ nhu cầu hoạt động của nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang chuẩn bị khởi công xây dựng, góp phần phát triển đô thị và cải tạo cảnh quan khu vực.

Diện tích, chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

STT

Chức năng

Diện tích theo đồ án điều chỉnh QHCT XDĐT (QHPK) tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt (ha)

Diện tích sau khi điều chỉnh cục bộ QHCT XDĐT (QHPK) tỷ lệ 1/2000 (ha)

Ghi chú

Khu 04

 

 

 

01

Khu dân cư hiện hữu

9,7100

9,7100

Không thay đổi

02

Giáo dục

0,3339

0,3339

Không thay đổi

03

Công cộng (TMDV)

0,8682

0,8682

Không thay đổi

04

Tôn giáo

0,2615

0,2615

Không thay đổi

05

Giao thông ≥ 12m (bao gồm đất giao thông đường Phan Thúc Duyện)

3,1147

3,5682

Tăng

06

6m ≤ Giao thông ˂ 12m

1,2646

1,2646

Không thay đổi

07

Đất quân sự

7,9797

7,5457

Giảm

 

-Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam (53)

5,9001

5,4661

Giảm

 

-Đất quân sự khác (54,56,60)

2,0796

2,0796

Không thay đổi

Khu 3

 

 

 

 

Đất quân sự - TDTT quận đội (55)

0,2812

0,2617

Giảm

Tổng cộng

23,8138

23,8138

Không thay đổi

 

Nội dung điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích chức năng đất quân sự trong các Ô phố có ký hiệu số 3 và ký hiệu số 4, tăng diện tích đất giao thông. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao công trình) không thay đổi so với đồ án đã được phê duyệt.

 

 Lộ giới, chiều dài, mặt cắt ngang điển hình đường giao thông:

STT

Thành phần

Theo đồ án điều chỉnh QHCT XDĐT (QHPK) tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt (m)

Sau khi điều chỉnh cục bộ QHCT XDĐT (QHPK) tỷ lệ 1/2000 (m)

01

Tên đường và giới hạn

Đường Phan Thúc Duyện (đoạn từ đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long, Phường 4, quận Tân Bình)

Đường Phan Thúc Duyện (đoạn từ đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long, Phường 4, quận Tân Bình)

02

Chiều dài

338m

338m

03

Lộ giới

16m

30,85 ÷ 31,6m

04

Mặt cắt ngang điển hình

4 + 8 + 4

Theo thiết kế chi tiết do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình giao thông cung cấp đính kèm văn bản số 7576/CV-BQLDAGT-ĐB1 ngày 27/11/2020

 

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trình phê duyệt trước nội dung điều chỉnh cục bộ phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 2, quận Tân Bình (đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; đoạn Phường 2, quận Tân Bình). Ủy ban nhân dân quận Tân Bình có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần hạ tầng kỹ thuật, trình phê duyệt theo quy định (các vấn đề về kết nối giao thông, kết nối hạ tầng toàn tuyến đường sẽ được cập nhật vào điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường 4, quận Tân Bình trong quá trình triển khai thực hiện).

         Hồ sơ và nội dung điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 4, quận Tân Bình (đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; đoạn Phường 4, quận Tân Bình) được thực hiện theo nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch đô thị theo quy định.(TTQH)

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM