Chi tiết

Điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu 1/2000 Lô C6B và Lô C20, Khu A, Khu đô thị mới Nam Thành phố

Ngày đăng: 16-03-2020
Lượt xem: 2765

         Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Lô C6B và Lô C20, Khu A, Khu đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7.


          Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch

         - Vị trí khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch bao gồmC6B và Lô C20, nằm trong ranh giới Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu A – Khu đô thị mới Nam Thành phố đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 4987/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 và Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007.

- Quy mô diện tích, giới hạn khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch như sau:

          + Lô C20: Diện tích 12.100m2, sau khi trừ vạt góc giao lộ là 12.075m2, thuộc Khu A – Khu đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7. Ranh giới được xác định như sau:

Phía Đông - Bắc: giáp đường Tân Phú (lộ giới 25m);

Phía Tây - Bắc: giáp đường Raymondienne (lộ giới 21m);

Phía Đông - Nam: giáp đất hành chính phường;

Phía Tây - Nam: giáp đường B-Bắc, lộ giới 21m.

          + Lô C6B: Diện tích 10.780m2, sau khi trừ vạt góc giao lộ là 10.730m2, thuộc Khu A – Khu đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7, gồm 03 lô đất thành phần C6B-01, C6B-02 và C6B-03. Ranh giới được xác định như sau:

Phía Đông - Bắc: giáp Lô C7B và đường C-Bắc lộ giới 21m;

Phía Tây - Bắc: giáp Lô C2 và đường Hoàng Văn Thái lộ giới 21m;

Phía Đông - Nam: giáp Lô C6A và đường lộ giới 21m;

Phía Tây - Nam: giáp Lô C5B và đường D-Bắc lộ giới 21m.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch

-  Đối với Lô C20: điều chỉnh chức năng từ trường trung học cơ sở thành trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông; điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc bao gồm mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất theo Lô C20.

-  Đối với Lô C6B: điều chỉnh chỉ tiêu mật độ xây dựng và tầng cao lô C6B do điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc Lô C6B-03.

Bảng cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo phương án điều chỉnh cục bộ như sau:

Đơn vị tính

Theo đồ án điều chỉnh (cục bộ) Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (QHPK) Khu A (Quyết định số 4987/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 đối với Lô C6B và Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 04/5/2007 đối với Lô C20)

Sau khi điều chỉnh cục bộ QHPK tỷ lệ 1/2000 Lô C6B và Lô C20

Ghi chú

Lô C20

Diện tích

m2

12.100

12.100m2 (chưa trừ vạt góc), 12.075m2 (đã trừ vạt góc)

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tính toán trên diện tích phù hợp quy hoạch (đã trừ vạt góc giao lộ)

Chức năng

Đất công cộng khu ở - Trường Trung học cơ sở

Đất công cộng khu ở - Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông

- Tầng cao:

Tầng

4

5

Lưu ý bố trí phòng học từ tầng 4 trở xuống.

- Mật độ xây dựng:

%

35

45

- Hệ số sử dụng đất:

Lần

1,4

2,0

Lô C6B

Diện tích

m2

10.780

10.780m2 (chưa trừ vạt góc), 10.730m2 (đã trừ vạt góc)

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc tính toán trên diện tích phù hợp quy hoạch (đã trừ vạt góc giao lộ)

Chức năng

Đất dịch vụ và TM hỗn hợp – Đất XD nhà ở

- Đất dịch vụ và TM hỗn hợp – Đất XD nhà ở

- Tầng cao:

Tầng

12

18

- Mật độ xây dựng:

%

≤57,6

55 (1)

- Hệ số sử dụng đất:

Lần

4,98

4,98

 

- Dân số:

Người

760

760

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng lưu ý Quyết định này là một phần không tách rời của Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007, Quyết định số 4987/QĐ-UBND ngày 08 thàng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố về duyệt Đồ án điều chỉnh (cục bộ) quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu A – Khu đô thị mới Nam Thành phố và Quyết định số 6692/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị mới Nam Thành phố, diện tích 2.975ha. Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Quyết định này vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2007, Quyết định số 4987/QĐ-UBND ngày 08 thàng 10 năm 2015, Quyết định số 3465/QĐ-UBND ngày 16 tháng 08 năm 2019 và Quyết định số 6692/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ban Quản lý Khu Nam có trách nhiệm cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch nêu trên vào hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu A, Khu đô thị mới Nam Thành phố và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/5000 Khu đô thị mới Nam Thành phố, diện tích 2.975ha; lập, trình thẩm định và phê duyệt các quy định quản lý và thiết kế đô thị có liên quan đến nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này; đồng thời hướng dẫn các chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng thực hiện điều chỉnh các đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị t lệ 1/500 trong phạm vi khu vực điều chỉnh cục bộ, thực hiện đầy đủ theo quy định về quản lý đất đai và quản lý đầu tư xây dựng./.

TTQH

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM