Chi tiết

Điều chỉnh điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 KDC phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

Ngày đăng: 11-03-2020
Lượt xem: 2297

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định duyệt điều chỉnh điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Linh Xuân, quận Thủ Đức tại các ô phố ký hiệu I.12, I.13, I.14.
        Theo đó, v
ị trí và giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch  thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức có tổng diện tích 5,05ha, gồm các ô phố ký hiệu I.12, I.13, I.14 (khu I):

+ Phía Đông    : giáp Quốc lộ 1K;

+ Phía Tây       : giáp đường giao thông;

+ Phía Nam     : giáp đường giao thông;

+ Phía Bắc       : giáp đường giao thông.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch cụ thể như sau:

  • Cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đô thị trước khi điều chỉnh:

Stt

Chức năng sử dụng

Diện tích
(ha)

Dân số
(người)

Tầng cao
(max)

MĐXD
(%)

Dt sàn
(ha)

HSSDĐ
(lần)

 

KHU I

 

 

 

 

 

 

I.12

Dân cư hiện hữu cải tạo

2.30

831

3 ÷ 7

60

4.14

1.80

I.13

Trường THPT

2.07

 

2 ÷ 4

30 ÷ 40

1.86

0.90

I.14

Công trình phức hợp (Nhà ở, TMDV, Văn phòng)

0.68

1216

10 ÷ 20

20 ÷ 35

3.06

4.50

 

Tổng cộng

5.05

2047

 

 

9.06

 

  • Cơ cấu sử dụng đất, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đô thị sau khi điều chỉnh:

Stt

Chức năng sử dụng

Diện tích
(ha)

Dân số
(người)

Tầng cao

MĐXD
(%)

HSSDĐ
(lần)

 

KHU I

 

 

 

 

 

I.12

Đất nhóm nhà ở hiện trạng (Đất nhóm nhà ở hiện hữu)

2.34

831

1 ÷ 12

60

2.40

I.13

Trường THPT

2.04

 

2 ÷ 4

30 ÷ 40

0.90

I.14

Đất sử dụng hỗn hợp (ở kết hợp thương mại dịch vụ)

0.67

1216

25

35

7.00

 

Tổng cộng

5.05

2047

 

 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố giao Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức có trách nhiệm công bố, công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch nêu trên theo quy định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 này được phê duyệt. Sở Quy hoạch – Kiến trúc cập nhật và thể hiện các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch này vào ứng dụng công bố, công khai thông tin quy hoạch trên website thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh./.

TTQH

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM