Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

Điều chỉnh cục bộ đồ án QHCT tỷ lệ 1/2000 tại ô phố V-27 thuộc Khu dân cư Phường 25, quận Bình Thạnh

Ngày đăng: 22-03-2019
Lượt xem: 5922

Ủy ban nhân dân Thành phố vừa có Quyết định duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 25, quận Bình Thạnh tại ô phố V-27 với Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch: 7.200 m2.

Nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch cụ thể như sau:

STT

BẢNG THỐNG KÊ CHỈ TIÊU QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

Theo đồ án QHCTXD đô thị tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt

Sau khi điều chỉnh cục bộ

01

Ký hiệu

V-27

V-27A

V-27B

02

Chức năng sử dụng đất

V-27: Ở hiện hữu cải tạo

V-27A: Đất nhóm nhà ở quy hoạch ngắn hạn

V-27B: Đất nhóm nhà ở hiện trạng

03

Diện tích (m2)

V-27: 7.200

V-27A: 830

V-27B: 6.370

04

Quy mô dân số (người)

V-27: 241

V-27A: 28

V-27B: 213

05

Mật độ xây dựng (%)

V-27: 45 - 80

V-27A: 75

V-27B: 40 - 80

06

Tầng cao tối đa (tầng)

V-27: 3 - 5

V-27A: 14 (theo QCVN 03:2012/BXD bao gồm: tầng trệt, lửng, 11 tầng lầu và mái che thang)

V-27B: 3 – 5 (bao gồm các tầng theo QCVN 03:2012/BXD)

07

Hệ số sử dụng đất tối đa (lần)

V-27: 4,0

V-27A: 8,5

V-27B: 4,0

            
Thành phố cũng lưu ý trong quá trình quản lý, tổ chức triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt cần kiểm soát, quản lý chặt chẽ để có giải pháp khắc phục những phát sinh (nếu có) do điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án, đảm bảo việc quản lý, phát triển đô thị phù hợp với nội dung đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt. (TTQH)


Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM