Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

Đề xuất thành lập quỹ phát triển đất

Ngày đăng: 13-12-2016
Lượt xem: 2520
Sở Tài chính TP.HCM vừa trình UBND TP đề án thành lập quỹ phát triển đất nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tài chính trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Theo đề án, quỹ phát triển đất hình thành từ bốn nguồn: vốn nhà nước (TP sẽ cấp cho quỹ số vốn đầu tiên là 3.000 tỉ đồng) và trích 30% từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền đấu giá quyền sử dụng đất hằng năm (sau khi trừ các khoản bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi phí có liên quan); các khoản ngân sách TP tạm ứng cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; vốn viện trợ, tài trợ hoặc ủy thác quản lý của các tổ chức, cá nhân khác.Mục đích thành lập quỹ là chuẩn bị nguồn vốn ứng cho Trung tâm Phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị di dời khi Nhà nước thu hồi đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất ứng vốn từ nguồn này để đầu tư các dự án tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng nhằm tạo quỹ đất công. Các tổ chức khác được ứng vốn ở quỹ này để đầu tư tạo quỹ đất, xây nhà tái định cư theo quy hoạch hoặc mua nhà đất tái định cư từ thị trường. Quỹ phát triển đất còn được ứng để chi tiền hỗ trợ người dân có được suất tái định cư tối thiểu nếu số tiền bồi thường của họ nhỏ hơn suất này.

Theo Sở Tài chính, quỹ phát triển đất hoạt động sẽ giúp Nhà nước chủ động trong việc chi ngân sách hằng năm. Việc thu chi ngân sách sẽ không bị động khi phải tạm ứng vốn cho những dự án cấp bách, chưa kịp ghi vốn đầu tư. (Theo TT online)

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM