Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

Bảo hành sửa chữa công trình tối thiểu 6 tháng

Ngày đăng: 13-12-2016
Lượt xem: 2446
Nội dung trên được đề cập trong nghị định về bảo trì công trình xây dựng của Chính phủ vừa ban hành. Cụ thể việc sửa chữa công trình phải bảo hành không ít hơn sáu tháng đối với công trình cấp II trở xuống, không ít hơn 12 tháng đối với công trình cấp I trở lên.Theo quy định, công trình và các bộ phận công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được bảo trì. Nhà thầu thiết kế, xây dựng công trình có trách nhiệm lập, bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì công trình, bộ phận công trình do mình thiết kế. Không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình dân dụng cấp IV, nhà ở riêng lẻ cũng như các công trình tạm.

Chi phí sửa chữa công trình có giá trị dưới 500 triệu đồng thì chủ sở hữu được tự quyết định kế hoạch sửa chữa. Nếu chi phí từ 500 triệu đồng trở lên thì chủ sở hữu phải lập được phê duyệt báo cáo kỹ thuật hoặc dự án đầu tư theo quy định.

Công trình hết tuổi thọ thiết kế nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì chủ công trình hoặc người được ủy quyền phải tổ chức kiểm tra, kiểm định, đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình. Bên cạnh đó phải sửa chữa công trình (nếu có hư hỏng) để đảm bảo công năng và an toàn sử dụng trước khi xem xét, quyết định có tiếp tục sử dụng hay không.

Đối với công trình cấp II trở lên, các công trình khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa, chủ sở hữu công trình phải báo cáo hằng năm về việc thực hiện bảo trì công trình và sự an toàn của công trình với cơ quan chức năng. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các bộ chuyên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định bảo trì theo xác suất với tất cả các công trình, kiểm tra định kỳ tối thiểu 5 năm một lần với công trình cấp II trở lên và công trình khi xảy ra sự cố có thể gây thảm họa.

Khi phát hiện công trình có biểu hiện xuống cấp về chất lượng, không đảm bảo an toàn cho việc sử dụng thì chủ công trình phải hạn chế hoặc ngừng sử dụng công trình, di chuyển người và tài sản khỏi công trình… (Theo TT) 

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM