Chi tiết

Duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/2000 Khu dân cư phường Linh Xuân, quận Thủ Đức

Ngày đăng: 30-10-2017
Lượt xem: 6702

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Linh Xuân, quận Thủ Đức (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông). Quy mô khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch có diện tích 1,36 ha, thuộc phạm vi lô đất có ký hiệu I-7.

Về chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị:

Theo đồ án quy hoạch được duyệt

Sau khi điều chỉnh cục bộ quy hoạch

Ký hiệu

I-7

I-7

Chức năng sử dụng đất

Đất hỗn hợp (nhà ở, thương mại dịch vụ, văn phòng, cây xanh)

Đất công trình y tế

Diện tích (ha)

1,36

1,36

Dân số (người)

2000

0

Mật độ xây dựng (%)

20 - 35

40

Tầng cao (tầng)

10 - 20

9

Hệ số sử dụng đất (lần)

3,31

3,6

Được biết, việc diều chỉnh này nhằm làm cơ sở cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức. (TTQH)


Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM