Bản tin

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG THÔNG TIN QUY HOẠCH ...

Người dân có thể tìm kiếm thông tin quy hoạch như chức năng s...

Ý nghĩa Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4

Ngày Kiến trúc Việt Nam là một mốc thời gian của một năm để nhắc nhở ...

Phê duyệt quy hoạch vùng Đông Nam Bộ đến năm 20...

Phạm vi ranh giới quy hoạch Vùng này bao gồm toàn bộ ranh giới h&agra...

Liên kết vùng đô thị ở Việt Nam: Trường hợp Thà...

Các thành phố ở Việt Nam có xu hướng phát triển theo chiều rộn...

Văn bản pháp quy

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHDT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Tải về toàn văn Thông tư 21/2023/TT-BKHĐT   Tải về

Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Tải về toàn văn Nghị quyết 31/NQ-CP tại đây   Tải về

Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Min...

 Tải về

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhan dan TP.HCM

Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn thành ...

 Tải về

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng (Phần 2)

Về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

 Tải về

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng (Phần 1)

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 Tải về

Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm của Bộ Xây dựng

Về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng v&agr...

 Tải về

Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

 Tải về

Về chúng tôi

 

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG Tên giao dịch:                                    TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên giao dịch bằng Tiếng Anh:             PLANNING INFORMATION CENTER OF HOCHIMINH CITY  Tên viết tắt là: PlanIC Địa chỉ: Lầu 6, số 168 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 22103334 - 08 22103335 – 08 22103014 – 08 22103015 - 082913552 - 082913554 Email: ttttqh.sqhkt@tphcm.gov.vn   Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM