Bản tin

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC...

Thi tuyển Phương án kiến trúc công trình Khối lớp học - Th&iacu...

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC...

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TR&Igrav...

TỔNG KẾT NĂM 2021 TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH...

Trung tâm đã vinh dự nhận giấy khen Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 do Sở Quy...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2021 SỞ QUY HOẠCH–KIẾN TR...

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm...

Văn bản pháp quy

 

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhan dan TP.HCM

Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2...

 Tải về

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng (Phần 2)

Về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

 Tải về

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng (Phần 1)

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 Tải về

Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm của Bộ Xây dựng

Về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng v&agr...

 Tải về

Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

 Tải về

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới...

 Tải về

Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Ch&...

 Tải về

Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận ...

 Tải về

Về chúng tôi

 

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG Tên giao dịch:                                    TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên giao dịch bằng Tiếng Anh:             PLANNING INFORMATION CENTER OF HOCHIMINH CITY  Tên viết tắt là: PlanIC Địa chỉ: Lầu 6, số 168 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 22103334 - 08 22103335 – 08 22103014 – 08 22103015 - 082913552 - 082913554 Email: ttttqh.sqhkt@tphcm.gov.vn   Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM