Bản tin

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TP.HCM BÙI XUÂN CƯỜNG LÀM VIỆ...

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Giám đốc Sở Quy hoạch &nda...

HỘI THẢO TIẾN TỚI ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG THÀNH P...

Sau chuyến đi khảo sát liên vùng Thành phố Hồ Chí Minh c...

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TI...

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH NĂM 2022

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2022 VÀ LỄ KỈ NI...

(Sở QH-KT) - Chiều ngày 27.12.2022, phiên làm việc thứ hai Hội nghị tổng kết công tác năm ...

Văn bản pháp quy

 

Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Ban hành Quy chế quản lý kiến trúc Thành phố Hồ Chí Min...

 Tải về

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhan dan TP.HCM

Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn thành ...

 Tải về

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng (Phần 2)

Về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng...

 Tải về

Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng (Phần 1)

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

 Tải về

Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm của Bộ Xây dựng

Về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng v&agr...

 Tải về

Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng

Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

 Tải về

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 15/3/2018 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mới...

 Tải về

Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Ch&...

 Tải về

Về chúng tôi

 

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG Tên giao dịch:                                    TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên giao dịch bằng Tiếng Anh:             PLANNING INFORMATION CENTER OF HOCHIMINH CITY  Tên viết tắt là: PlanIC Địa chỉ: Lầu 6, số 168 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 08 22103334 - 08 22103335 – 08 22103014 – 08 22103015 - 082913552 - 082913554 Email: ttttqh.sqhkt@tphcm.gov.vn   Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM