Tiêu điểm

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH NĂM 2022 Ngày đăng: 05-12-2022

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH NĂM 2022

Lượt xem: 123
Thông báo: Về triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm thông tin quy hoạch năm 2022 Ngày đăng: 02-11-2022

Thông báo: Về triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm thông tin quy hoạch năm 2022

Lượt xem: 188
Thông báo: Về kết quả xét tuyển Vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm thông tin quy hoạch năm 2022 Ngày đăng: 02-11-2022

Thông báo: Về kết quả xét tuyển Vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm thông tin quy hoạch năm 2022

Lượt xem: 143
Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức Trung tâm Thông tin Quy hoạch năm 2022 Ngày đăng: 30-08-2022

Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức Trung tâm Thông tin Quy hoạch năm 2022

Lượt xem: 452
TỔNG KẾT NĂM 2021 TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngày đăng: 24-01-2022

Trung tâm đã vinh dự nhận giấy khen Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 do Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM trao tặng.

Lượt xem: 430
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2021 SỞ QUY HOẠCH–KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngày đăng: 24-01-2022

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2022

Lượt xem: 418
1 2  

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM