Tiêu điểm

THÔNG BÁO: VỀ TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH NĂM 2023 Ngày đăng: 16-11-2023

THÔNG BÁO: VỀ TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM DỰ VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH NĂM 2023

Lượt xem: 231
THÔNG BÁO: VỀ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH NẰM 2023 Ngày đăng: 16-11-2023

THÔNG BÁO: VỀ KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH NẰM 2023

Lượt xem: 209
Thông báo: Tuyển dụng Viên chức của Trung tâm Thông tin Quy hoạch năm 2023 Ngày đăng: 31-08-2023

Tuyển dụng Viên chức của Trung tâm Thông tin Quy hoạch năm 2023

Lượt xem: 635
SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VIẾNG ĐÌNH AN KHÁNH Ngày đăng: 21-04-2023

Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2023 vừa qua, Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng đoàn cán bộ công chức đến viếng và thắp nhang Đình An Khánh tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Lượt xem: 358
KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH NĂM 2022 Ngày đăng: 05-12-2022

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH NĂM 2022

Lượt xem: 585
Thông báo: Về triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm thông tin quy hoạch năm 2022 Ngày đăng: 02-11-2022

Thông báo: Về triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 Kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm thông tin quy hoạch năm 2022

Lượt xem: 549
Thông báo: Về kết quả xét tuyển Vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm thông tin quy hoạch năm 2022 Ngày đăng: 02-11-2022

Thông báo: Về kết quả xét tuyển Vòng 1 Kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm thông tin quy hoạch năm 2022

Lượt xem: 506
1 2 3  

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM