Giới thiệu

Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên giao dịch:                                    TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh:             PLANNING INFORMATION CENTER OF HOCHIMINH CITY

 Tên viết tắt là: PlanIC

Địa chỉ: Lầu 6, số 168 Pasteur, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 22103334 - 08 22103335 – 08 22103014 – 08 22103015 - 082913552 - 082913554

Email: ttttqh.sqhkt@tphcm.gov.vn

 

Trung tâm Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là phòng Thông tin Quy hoạch và Bản đồ quản lý của Sở Quy hoạch - Kiến trúc) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, được thành lập theo Quyết định số 3226/QĐ-UBND ngày 14 tháng 07 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức hoạt động theo Quyết định số 2989/QĐ-SQHKT ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Trung tâm Thông tin Quy hoạch có chức năng giúp Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về công tác tổ chức công bố quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Thực hiện công bố công khai rộng rãi quy hoạch xây dựng được duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố và Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về quy hoạch xây dựng, quy định về kiến trúc cảnh quan và các quy định khác có liên quan.

Hướng dẫn, cung cấp thông tin và tư vấn thiết kế về quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy hoạch hệ thống hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội.

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn hỗ trợ cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các hoạt động dịch vụ hành chính công về thông tin quy hoạch xây dựng.

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM

Thiết kế Web Trần Lê