• Theo cơ quan ban hành
  • Theo loại văn bản
  • Năm ban hành
Văn bản pháp quy

TIÊU ĐIỂM: Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2019/TT-BKHDT ngày 17/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Tải về toàn văn Thông tư 21/2023/TT-BKHĐT tại đây

TIÊU ĐIỂM: Nghị quyết số 33/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Tải về toàn văn Nghị quyết 31/NQ-CP tại đây NQ 33 Chinh phu.pdf

Quyết định 02/2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhan dan TP.HCM

Về ban hành Quy định về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2024

Thông tư 20/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm của Bộ Xây dựng

Về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

1 2 3 4 5  ...  

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM