• Theo cơ quan ban hành
  • Theo loại văn bản
  • Năm ban hành
Văn bản pháp quy

Quyết định số 2076/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ

Về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu)

Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 1, quận Tân Phú (tại khu đất 727mthuộc một phần ô phố II/30)

Quyết định số 5029/QD-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông).

Quyết định số 4793/QD-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về Duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Định, quận 1

Quyết định số 4792/QD-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về Duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Cô Giang và một phần Phường Cầu Ông Lãnh, quận 1

Quyết định số 4794/QD-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về Duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Cầu Kho, quận 1

1 2 3 4 5  ...  

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM

Thiết kế Web Trần Lê