• Theo cơ quan ban hành
  • Theo loại văn bản
  • Năm ban hànhVăn bản pháp quy

Quyết định số 4725/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 3, quận Tân Phú (điều chỉnh tim đường Nguyễn Minh Châu)

Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu 1, quận Tân Phú (tại khu đất 727mthuộc một phần ô phố II/30)

Quyết định số 5029/QD-UBND ngày 21/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về phê duyệt đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi B, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 (nội dung quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông).

Quyết định số 4793/QD-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về Duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Tân Định, quận 1

Quyết định số 4792/QD-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về Duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Cô Giang và một phần Phường Cầu Ông Lãnh, quận 1

Quyết định số 4794/QD-UBND ngày 08/9/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về Duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phường Cầu Kho, quận 1

Quyết định số 3090/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của Ủy ban nhân dân TP.HCM

Về việc ban hành quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 về cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/09/2017 của Bộ Xây dựng

Về việc ban hành quy định về chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

1 2 3 4 5  ...  

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM

Thiết kế Web Trần Lê