Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

Khu đô thị Tây Bắc : Đề cao kết nối xanh

Ngày đăng: 06-12-2016
Lượt xem: 1656
Mục tiêu xây dựng khu đô thị Tây Bắc sẽ thành đô thị vệ tinh hiện đại, sạch, xanh, đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật, bảo đảm môi trường sống tốt cho người dân với điều kiện đạt chất lượng cao và an toàn. Kỳ vọng của thành phố là sẽ đáp ứng được những chức năng của vùng. Phương án thiết kế quy hoạch tổng thể của đơn vị tư vấn Singaprore sẽ được hoàn thiện thêm để nhanh chóng trình UBND TP.Không là đô thị ngoại ô với số lượng việc làm thấp hay là đô thị của vùng, mà là một đô thị đem lại nhiều cơ hội việc làm – một trung tâm vùng bền vững “kết hợp toàn diện” và “hiệu quả”. Viễn cảnh sẽ là đô thị cửa ngõ hấp dẫn phía Tây Bắc TP.HCM. (TTQH)

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM