video clip

Chi tiết

Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Giao thông - Vận tải cùng ký kết hợp tác

Ngày đăng: 18-01-2018
Lượt xem: 4639

Chiều 17-1-2018, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông - Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết bản hợp tác giữa hai Sở, cùng nhau giải quyết các vấn đề về quy hoạch ngành gia thông vận tải, thực hiện quy hoạch và phát triển đô thị, kiến trúc góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố. Sự phối hợp này sẽ đóng góp vào sự tiến bộ trong công tác quản lý tại  Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Sở Giao thông - Vận tải.
Theo đó, hai bết ký kết để cùng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: quy hoạch các nút giao thông; nghiên cứu đề xuất thực hiện thí điểm một số bãi đỗ xe cao tầng; phát triển về các dự án đầu tư phát triển các công viên trên địa bàn Thành phố; thẩm định quy hoạch mạng lưới cảng bến và đường thủy trên địa bàn Thành phố đến năm 2030.
Thời gian ký hợp tác giữa hai Sở bắt đầu từ năm 2018 đến năm 2020. Hoạt động hợp tác cụ thể sẽ được xây dựng theo kế hoạch hàng năm và thực hiện theo các thỏa thuận cụ thể tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành. Sau khi ký kết, hai Sở sẽ cử đại diện thường trực theo dõi phối hợp, đôn đốc thực hiện các nội dung hợp tác trong văn bản này. Thành lập tổ công tác chuyên trách thực hiện từng công việc trên và họp giao ban định kỳ ít nhất 3 tháng/lần để kiểm tra tiến độ, giải quyết những vấn đề xung quanh các nội dung liên quan. (TTQH)Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM