video clip

Chi tiết

Nghiên cứu đề xuất đầu tư chỉnh trang ô phố Huỳnh Thúc Kháng - Hồ Tùng Mậu - Hàm Nghi - Tôn Thất Đạm

Ngày đăng: 02-01-2018
Lượt xem: 3747
Ủy ban nhân dân thành phố vừa có công văn chấp thuận đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan về đầu tư chỉnh trang tại ô phố giới hạn bởi đường Huỳnh Thúc Kháng-Hồ Tùng Mậu-Hàm Nghi-Tôn Thất Đạm, phường Bến Nghé, quận 1. 
Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH MTV Đầu tư Vinaland Việt Nam tự cân đối kinh phí nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư cụ thể trong thời gian 06 tháng kể từ ngày ban hành công văn này. Sở Quy hoạch-Kiến trúc phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 1 hướng dẫn Công ty trong quá trình nghiên cứu dự án, đảm bảo phù hợp quy hoạch kiến trúc được duyệt và hài hòa với cảnh quan khu vực. 
Thành phố lưu ý, phương án đề xuất phải phù hợp Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu trung tâm hiện hữu thành phố Hồ Chí Minh (930ha) được duyệt tại Quyết định số 6708/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố. Trường hợp đề xuất dự án không khả thi, không được cơ quan có thẩm quyền thông qua hoặc quá thời gian 06 tháng mà chưa hoàn thành đề xuất dự án thì xem như đơn vị lập đề xuất dự án từ chối không tham gia tiếp tục đầu tư và tự chịu mọi khoản chi phí đã thực hiện.
Việc giao nghiên cứu và đề xuất phương án đầu tư không ràng buộc điều kiện chỉ định Công ty TNHH MTV Đầu tư Vinaland Việt Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án và không hạn chế quyền tham gia nghiên cứu đề xuất của các đơn vị khác. Thành phố sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành. (TTQH)

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM