Chi tiết

Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 2, quận Tân Bình

Ngày đăng: 05-11-2021
Lượt xem: 927

Ủy ban nhân dân Thành phố đã Duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 2, quận Tân Bình (đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; đoạn Phường 2, quận Tân Bình) phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông. Vị trí khu vực quy hoạch: thuộc khu Công viên Hoàng Văn Thụ và đường Phan Thúc Duyện trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị. Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 7,83ha. Giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Đông Bắc: giáp đường Phan Đình Giót (lộ giới 30m); Tây Bắc: giáp đường Trần Quốc Hoàn (lộ giới 50m); Nam: giáp đường Hoàng Văn Thụ (lộ giới 30m).

Diện tích, chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

STT

Chức năng

Diện tích theo đồ án điều chỉnh QHCT XDĐT (QHPK) tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt (ha)

Diện tích sau khi điều chỉnh cục bộ QHCT XDĐT (QHPK) tỷ lệ 1/2000 (ha)

01

Đất Công viên – Thể dục thể thao cấp đô thị (Công viên Hoàng Văn Thụ)

7,38

7,18

02

Đất giao thông (đường Phan Thúc Duyện)

0,45

0,65

Tổng cộng

7,83

7,83

       Nội dung điều chỉnh quy hoạch chỉ thay đổi diện tích các Ô chức năng Công viên – Thể dục thể thao cấp đô thị và đất giao thông. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao công trình) không thay đổi so với đồ án đã được phê duyệt.

       Lộ giới, chiều dài, mặt cắt ngang điển hình đường giao thông:

STT

Thành phần

Theo đồ án điều chỉnh QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt (m)

Sau khi điều chỉnh cục bộ QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000 (m)

01

Tên đường và giới hạn

Phan Thúc Duyện (đoạn từ Phan Đình Giót đến Trần Quốc Hoàn, Phường 2, quận Tân Bình

Phan Thúc Duyện (đoạn từ Phan Đình Giót đến Trần Quốc Hoàn, Phường 2, quận Tân Bình)

02

Chiều dài

287m

287m

03

Lộ giới

16m

19,5 ÷ 30,0m

04

Mặt cắt ngang điển hình

4+8+4

Cập nhật theo thiết kế chi tiết do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình giao thông cung cấp đính kèm văn bản số 7576/CV-BQLDAGT-ĐB1 ngày 27/11/2020

         Hồ sơ và nội dung điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 2, quận Tân Bình (đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; đoạn Phường 2, quận Tân Bình) được thực hiện đúng theo nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch đô thị theo quy định.(TTQH)

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM