Chi tiết

Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 13, quận Tân Bình

Ngày đăng: 03-11-2021
Lượt xem: 913

Vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố đã Duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 13, quận Tân Bình (đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; đoạn Phường 13, quận Tân Bình) phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông. Quy mô diện tích khu vực điều chỉnh cục bộ quy hoạch 72,67ha. Giới hạn phạm vi điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Đông: giáp đường Hoàng Hoa Thám; Nam và Tây Nam: giáp đường Cộng Hòa (lộ giới 40m); Bắc và Tây Bắc: sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất. Mục đích của việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch: Làm cơ sở thực hiện dự án mở rộng đường giao thông phục vụ nhu cầu hoạt động của nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang chuẩn bị khởi công xây dựng, góp phần phát triển đô thị và cải tạo cảnh quan khu vực.

Diện tích, chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

STT

Chức năng

Diện tích theo đồ án điều chỉnh QHCT XDĐT (QHPK) tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt (ha)

Diện tích sau khi điều chỉnh cục bộ QHCT XDĐT (QHPK) tỷ lệ 1/2000 (ha)

Khu V

16,47

16,47

1

Khu ở hiện hữu

11,00

10,95

2

Khu công cộng dịch vụ

0,37

Không thay đổi

3

Trường THCS Hoàng Hoa Thám

1,27

Không thay đổi

4

Công cộng dịch vụ

0,28

Không thay đổi

5

Giao thông (bao gồm đường Thân Nhân Trung)

3,55

3,60

Khu VI

13,04

13,04

1

Khu ở hiện hữu

9,79

9,77

2

Trường tiểu học

0,34

Không thay đổi

3

Khu cây xanh

0,01

Không thay đổi

4

Khu cây xanh

0,01

Không thay đổi

5

Giao thông (bao gồm đường Thân Nhân Trung)

2,89

2,91

Khu VIII

20,70

20,70

1

Khu ở hiện hữu

6,42

6,39

2

Khu công cộng thương mại dịch vụ

0,75

Không thay đổi

3

Đất ở xây dựng mới

0,80

Không thay đổi

4

Trường Nguyễn Chí Thanh

0,78

Không thay đổi

5

Trường C 2-3 Nguyễn Khuyến

0,87

0,85

6

Xí nghiệp may Quân khu 7 (ký hiệu 33)

0,89

Không thay đổi

7

Khu đất quân sự (ký hiệu 36)

2,09

2,04

8

Khu đất quân sự (ký hiệu 34)

4,12

4,08

9

Giao thông (bao gồm đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa và đường Thân Nhân Trung)

3,98

4,12

Khu IX

22,46

22,46

1

Đất ở hiện hữu

7,29

7,17

2

Trường tiểu học Sơn Cang

0,19

Không thay đổi

3

Thư viện và Nhà văn hóa Lao Động

0,71

Không thay đổi

4

Xí nghiệp may (ký hiệu 31)

2,84

2,80

5

Xí nghiệp xây lắp (ký hiệu 32)

0,56

0,55

6

Đất quân sự (ký hiệu 35)

6,98

6,09

7

Đất giao thông (bao gồm đường nối đường Trần Quốc Hoàn – đường Cộng Hòa và đường Thân Nhân Trung)

3,89

4,95

Tổng cộng

72,67

72,67

Nội dung điều chỉnh quy hoạch chỉ thay đổi diện tích các Ô phố có ký hiệu số V, VI, VIII, IX. Các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao công trình) tại các Ô phố có ký hiệu số V, VI, VIII, IX không thay đổi so với đồ án đã được phê duyệt.

       Lộ giới, chiều dài, mặt cắt ngang điển hình đường giao thông:

STT

Thành phần

Theo đồ án điều chỉnh QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt (m)

Sau khi điều chỉnh cục bộ QHCT XDĐT tỷ lệ 1/2000 (m)

I

Đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa

01

Tên đường và giới hạn

-

Đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa (đoạn từ đường Hoàng Hoa Thám đến đường Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình)

02

Chiều dài

-

10.386m

03

Lộ giới

-

25,25 ÷ 36,12m

04

Mặt cắt ngang điển hình

-

Cập nhật theo thiết kế chi tiết do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình giao thông cung cấp đính kèm văn bản số 7576/CV-BQLDAGT-ĐB1 ngày 27/11/2020

II

Đường Thân Nhân Trung

01

Tên đường và giới hạn

Đường Thân Nhân Trung hiện hữu mở rộng (đoạn từ đường DK LG 16m đến đường Cộng Hòa)

Đường Thân Nhân Trung hiện hữu mở rộng (đoạn từ đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa đến đường Cộng Hòa)

02

Chiều dài

686m

707m (tăng chiều dài khoảng 21m do mở mới)

03

Lộ giới

16m

20m

04

Mặt cắt ngang điển hình

4 + 8 + 4

3 + 14 + 3

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc trình phê duyệt trước nội dung điều chỉnh cục bộ phần quy hoạch sử dụng đất và giao thông của Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 13, quận Tân Bình (đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; đoạn Phường 13, quận Tân Bình). Ủy ban nhân dân quận Tân Bình có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình giao thông và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần hạ tầng kỹ thuật, trình phê duyệt theo quy định (các vấn đề về kết nối giao thông, kết nối hạ tầng toàn tuyến đường sẽ được cập nhật vào điều chỉnh tổng thể Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Phường 13, quận Tân Bình trong quá trình triển khai thực hiện).

Hồ sơ và nội dung điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường 13, quận Tân Bình (đường nối đường Trần Quốc Hoàn - đường Cộng Hòa, quận Tân Bình; đoạn Phường 13, quận Tân Bình) được thực hiện đúng theo nguyên tắc điều chỉnh quy hoạch đô thị theo quy định.(TTQH)

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM