Chi tiết

TPHCM: Thanh tra về quy hoạch và sử dụng đất đai

Ngày đăng: 12-12-2016
Lượt xem: 2254
Ngày 4-3, Thanh tra TPHCM đã phổ biến kế hoạch thanh tra chuyên đề về quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai năm 2011 trên địa bàn thành phố.Đối tượng thanh tra là UBND quận-huyện, UBND phường-xã-thị trấn, các sở-ngành, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và cá nhân có liên quan đến việc quy hoạch, thực hiện quy hoạch và sử dụng đất được giao, thuê của cơ quan thẩm quyền.

Thời kỳ thanh tra: từ năm 2001 đến năm 2010 (trong đó trọng tâm giai đoạn từ khi có Luật Đất đai năm 2003 đến năm 2010); trường hợp có liên quan thì có thể tiến hành thanh tra thời gian trước và sau thời kỳ trên.

Việc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng tình hình quy hoạch và quản lý, sử dụng đất đai trong những năm qua; kiến nghị điều chỉnh những tồn tại, bất cập về cơ chế, chính sách trong quản lý, giám sát công tác lập, thẩm định và xét duyệt quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai; phát hiện những sơ hở, yếu kém, vi phạm của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các cơ quan, đơn vị, cá nhân sử dụng đất; xử lý nghiêm các sai phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực quản lý đất đai… (Theo SGGP)

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM