Chi tiết

Tình hình công bố công khai quy hoạch trên địa bàn quận 6

Ngày đăng: 12-10-2017
Lượt xem: 6546

Thực hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố công khai quy hoạch, tăng cường giám sát việc thực thi quy hoạch của người dân, thu hút đầu tư xây dựng cải tạo và phát triển đô thị, trong thời gian qua Ủy ban nhân dân quận 6 đã tổ chức thực hiện công bố rộng khắp trên địa bàn 14 phường thuộc quận.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân quận 6, về công tác lập, phê duyệt Đồ án quy hoạch, Quận 6 đã hoàn thành phủ kín quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 và đang có hiệu lực quản lý, gồm có 07 Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 đã được phê duyệt (phần quy hoạch sử dụng đất, kiến trúc giao thông – hạ tầng kỹ thuật) trên địa bàn 14 phường, cụ thể: Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư liên phường 1-2; Khu dân cư liên phường 3-4; Khu dân cư liên phường 5-6-9 và một phần Phường 12; Khu dân cư liên phường 7-8; Khu dân cư liên phường 1-11; Khu dân cư một phần liên phường 12-13-14; Khu dân cư Phú Lâm một phần liên phường 13-14.

Về công tác phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2000, qua rà soát từ năm 2015 đến nay, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 25 Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch 1/2000 trên địa bàn quận 6. Trong đó xóa quy hoạch 06 tuyến đường dự phóng, 24 ô phố khu đất – ô phố điều chỉnh chức năng sử dụng đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Đối với các dự án 1/500, quận 6 có 22 dự án phát triển nhà ở, trung tâm thương mại, trường Tiểu học và công viên cây xanh đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết hoặc có ý kiến chấp thuận tổng mặt bằng – phương án kiến trúc công trình, trong đó có 11 dự án đang thi công và 11 dự án chưa triển khai.

Liên quan đến công tác công bố công khai thông tin quy hoạch đến người dân trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận 6  đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân 14 phường tổ chức thực hiện thông qua nhiều hình thức: Thông tin trên website của quận 6; thông tin tại trụ sở Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ – Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 6; niêm yết các quyết định và bản đồ giấy các đồ án được duyệt và đồ án điều chỉnh cục bộ tại trụ sở Ủy ban nhân dân các phường; niêm yết các Quyết định điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch 1/2000 tại trụ sở Khu phố. (TTQH)

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM