video clip

Chi tiết

Thử nghiệm phần mềm “Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh”

Ngày đăng: 13-11-2017
Lượt xem: 4599
  (SQHKT) - Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai ứng dụng công khai thông tin quy hoạch phân khu qua mạng và điện thoại thông minh, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tổ chức xây dựng hệ thống dữ liệu số các đồ án quy hoạch phân khu (quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) và đang được chạy thử nghiệm tại địa chỉ https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/beta. Phiên bản thử nghiệm cũng được chạy đồng thời trên các HĐH Android và iOS. Chỉ với từ khóa “thong tin quy hoach HCM” hoặc “thông tin quy hoạch HCM”, "TTQH" người dân có thể tải về và cài đặt bản thử nghiệm của chương trình "Thông tin quy hoạch TP.HCM".

Hình: chạy ứng dụng trên giao diện web
Thông tin quy hoạch được cung cấp trên ứng dụng “Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” (bản thử nghiệm) là Quy hoạch Phân khu (QHPK) tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt trên địa bàn thành phố. Ứng dụng có hai hình thức cung cấp thông tin quy hoạch là bản đồ quy hoạch dạng giấy được sao chụp và bản đồ quy hoạch dạng số được xây dựng trên nền tảng công nghệ GIS, cụ thể như sau:
-   Bản đồ quy hoạch dạng giấy được sao chụp: là bản đồ quy hoạch phân khu được sao chụp và định vị đúng tọa độ trên nền bản đồ số (Google Map hoặc Mapbox). Ứng dụng cho phép xác định vị trí tương đối của người dùng trên bản đồ thông qua định vị GPS.

-   Bản đồ quy hoạch dạng số: là dữ liệu bản đồ quy hoạch phân khu đã được xây dựng cơ sở dữ liệu trên nền tảng công nghệ Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS). Ứng dụng cho phép người dùng định vị thửa đất thông qua chức năng tìm kiếm theo số tờ-số thửa, tọa độ góc ranh hoặc định vị GPS và truy xuất thông tin quy hoạch của khu đất được định vị.

hình: tải ứng dụng trên IOS

Trong quá trình thử nghiệm, dữ liệu bản đồ quy hoạch dạng giấy được sao chụp chưa được đầy đủ và được cập nhật bổ sung liên tục. Đối với bản đồ quy hoạch dạng số, ứng dụng cung cấp dữ liệu cho 2 khu vực là Khu trung tâm hiện hữu Thành phố (930ha) và quận Thủ Đức. Cơ sở dữ liệu GIS của các khu vực còn lại sẽ được Sở Quy hoạch-Kiến trúc tiếp tục cập nhật trong thời gian tiếp theo.  
Để triển khai được bản thử nghiệm này là quyết tâm cao của Lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc và nỗ lức rất lớn của tập thể cán bộ công chức của đơn vị nhằm thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố nhằm giúp đa dạng hóa các hình thức công khai thông tin quy hoạch, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Thời gian thử nghiệm kéo dài từ ngày 30 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017. 
  Trong quá trình thử nghiệm, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức lấy ý kiến góp ý các đơn vị, cá nhân; qua đó nghiên cứu, rà soát các góp ý phù hợp và phối hợp đơn vị tư vấn chỉnh sửa và hoàn thiện ứng dụng trước khi đưa vào sử dụng. Các cá nhân tổ chức quan tâm có thể gửi góp ý trực tiếp thông qua ứng dụng "Thông tin quy hoạch TP.HCM" hoặc email đến hộp thư gis.sqhkt@tphcm.gov.vn.

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM