Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

THI TUYỂN QUỐC TẾ Ý TƯỞNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC BÁN ĐẢO BÌNH QUỚI - THANH ĐA

Ngày đăng: 29-11-2023
Lượt xem: 915

Ngày 10/11/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 5111/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch tổ chức “Thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch – kiến trúc bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh”, cuộc thi nhằm tìm kiếm ý tưởng thiết kế độc đáo, khả thi, phù hợp với điều kiện và định hướng phát triển chung cũng như đáp ứng nhiều mong đợi về một đô thị tuyệt vời của chính quyền và người dân Thành phố.