Chi tiết

Lập danh mục đối tượng bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị

Ngày đăng: 12-12-2016
Lượt xem: 1835
Viện Nghiên cứu Phát triển vừa được giao đề xuất danh mục các đối tượng bảo tồn cảnh quan kiến trúc đô thị, bao gồm các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa - lịch sử dự kiến nghiên cứu bảo tồn trong khu trung tâm TPHCM hiện nay (930ha), trình UBND TPHCM trước ngày 28-2-2013.


TP lưu ý, đối với danh mục các công trình biệt thự cần bảo tồn, chưa được phép tháo dỡ hoặc không thuộc diện cần bảo tồn, Viện Nghiên cứu Phát triển cần đề xuất tiêu chí phân loại, lập danh mục các công trình biệt thự cần bảo tồn và danh mục các công trình chưa được phép tháo dỡ; xác định các công trình không thuộc diện bảo tồn và các khu vực cần bảo vệ không gian kiến trúc biệt thự. Theo đó, TP sẽ ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan kiến trúc trên địa bàn TP và quy định về tách thửa các biệt thự cũ.

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM