video clip

Chi tiết

Chuẩn bị cơ sở dữ liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Xây dựng TP.HCM

Ngày đăng: 24-04-2018
Lượt xem: 3510
Sáng 24/4/2018, Sở Quy hoạch  - Kiến trúc đã tổ chức cuộc họp với các Sở -Ban-Ngành và 24 quận huyện trên địa bàn Thành phố để chuẩn bị cơ sở dữ liệu phục vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Cuộc họp do ông Hoàng Tùng – Phó Giám đốc Sở Quy hoạch  - Kiến trúc chủ trì.


Để cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố được đầy đủ, chính xác, cần sự chung tay giúp sức của nhiều cơ quan liên quan. Tại cuộc họp, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã nêu những nội dung cần sự phối hợp của các đơn vị cung cấp các nội dung thông tin trong mọi lĩnh vực. Các đơn vị dự họp cũng đã đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp về các nội dung cùng phối hợp thực hiện giữa các Sở ngành như: Sở Tài nguyên và Môi trường (dữ liệu bản đồ nền (bản đồ địa hình 1/25.000, 1/50.000); Sở Giao thông Vận tải (các số liệu, tài liệu, dữ liệu hiện trạng về: đường bộ, đường sắt, đường thủy; cầu, hầm chui, nút giao thông, bến xe, kho bải, hướng tuyến, trạm xe buýt; hiện trạng sử dung giao thông công công); Sở Y tế (các số dữ liệu về bệnh viện, trung tâm y tế, cô sở khám chữa bệnh); Sở Văn hóa và Thể thao (các nội dung về văn hóa, thể dục thể thoa; công trình tôn giáo tín ngưỡng; bổ sung các công trình bảo tồn); Sở Thông tin Truyền thông (phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch chung Thành phố); Sở Công thương (các nội dung về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; thương mại dịch vụ; sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; công thương; Sở Xây dựng (nội dung về công trình xây dựng, nhà ở); Cục Thống kê Thành phố (các nội dung về dân số, lao động, văn hóa xã hội); Tổng công ty thoát nước đô thị (các nội dung về hiện trạng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường); Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn (Các nội dung về hiện trạng cấp nước); Tổng Công ty Điện lực Thành phố (các nội dung về hiện trạng cấp điện); Ủy ban nhân dân 24 quận huyện (các nội dung về dân số, lao động, văn hóa xã hội, số liệu về công trình giao thông đô thị thương mại dịch vụ do quận huyện quản lý); Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố (các nội dung nghiên cứu về kinh tế, xã hội, môi trường, đô thị); Viện Quy hoạch Xây dựng (các nội dung về phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật); Trung tâm chống ngập Thành phố (các nội dung về triều cường, ngập nước); Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp (các nội dung về các khu chế xuất, khu công nghiệp). (TTQH)Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM