Chi tiết

Nâng cấp ứng dụng Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 29-04-2020
Lượt xem: 2123

Thực hiện Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6179/QĐUBND ngày 23/11/2017, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tổ chức nghiên cứu và xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ công tác công bố, công khai thông tin quy hoạch và quản lý quy hoạch trên nền tảng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS). Trong tháng 4/2020, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã hoàn thành việc nâng cấp ứng dụng “Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” (được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố đưa vào vận hành chính thức ngày 30/11/2017) và đưa vào sử dụng ứng dụng “Quản lý Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh”. Sở Quy hoạch – Kiến trúc thông báo thông tin về việc nâng cấp và đưa vào sử dụng các ứng dụng trên như sau:

Nâng cấp ứng dụng Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

Ứng dụng “Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” được phát triển với mục tiêu cải cách công tác công bố, công khai thông tin quy hoạch đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp. Ứng dụng cung cấp thông tin quy hoạch dưới dạng bản đồ giấy (được sao chụp) và bản đồ số trên nền tảng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS). Thông qua ứng dụng, người dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể tìm kiếm thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông thuộc các đồ án Quy hoạch Phân khu được phê duyệt một cách dễ dàng và thuận tiện qua ứng dụng web hoặc ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Người dùng có thể sử dụng ứng dụng qua các phương thức sau:

-       Website: tại địa chỉ https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn;

-       Ứng dụng Android: tại địa chỉ bit.ly/ttqhandroid;

-       Ứng dụng iOS: tại địa chỉ bit.ly/ttqhios.

Ngoài ra, người dùng có thể tải ứng dụng điện thoại thông minh trên các kho ứng dụng Android hoặc iOS với các từ khóa “thong tin quy hoach HCM”, “thông tin quy hoạch HCM” và "TTQH HCM".

Ứng dụng “Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” đã được Ủy ban nhân dân Thành phố công bố đưa vào sử dụng chính thức từ ngày 30/11/2017. Sau khi đưa ứng dụng vào vận hành chính thức, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã liên tục hoàn thiện ứng dụng và phát hành các bản nâng cấp của ứng dụng trên cơ sở tiếp thu các góp ý từ người dùng và chủ động rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của ứng dụng. Trong bản nâng cấp tháng 4/2020, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã thực hiện các nâng cấp quan trọng sau cho ứng dụng:

-       Cập nhật dữ liệu bản đồ số quy hoạch sử dụng đất (thuộc đồ án Quy hoạch Phân khu) trên địa bàn toàn Thành phố;

-       Thay đổi toàn bộ giao diện ứng dụng nhằm giúp trải nghiệm cho người dùng tốt hơn;

-       Bổ sung chức năng đa ngôn ngữ (tiếng Anh);

-       Bổ sung tính năng tìm kiếm theo tên đường;

-       Bổ sung thông tin chi tiết các ô chức năng đất hỗn hợp;

-       Cải thiện chức năng tìm kiếm theo tọa độ góc ranh thửa đất;

-       Bổ sung tính năng phản hồi và đánh giá của người dùng.

Các tính năng nâng cấp của ứng dụng “Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh” được thực hiện nhằm mục đích giúp người dân thuận hiện hơn trong việc tìm kiếm thông tin quy hoạch, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của người dân trong công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị. Đặc biệt, ứng dụng đã bổ sung chức năng đa ngôn ngữ (tiếng Anh) nhằm giúp các cá nhân và tổ chức nước ngoài đang sinh sống, làm việc và kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm đến thông tin quy hoạch của Thành phố có thể tiếp cận ứng dụng và tìm kiếm thông tin thuận tiện hơn.

Ứng dụng nâng cấp chính thức sẽ được cập nhật lên website và các kho ứng dụng điện thoại thông minh từ ngày 29/4/2020.

Một số hình ảnh của ứng dụng:


Ứng dụng Quản lý Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở kinh nghiệm phát triển ứng dụng “Thông tin Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh”, Sở Quy hoạch – Kiến trúc tiếp tục nghiên cứu việc ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS) trong công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn Thành phố. Trong năm 2019, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã phát triển thành công ứng dụng “Quản lý Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh”. Sau một thời gian thử nghiệm, ứng dụng đã chính thức được đưa vào sử dụng từ Tháng 4/2020. Ứng dụng cung cấp các công cụ hỗ trợ dựa trên cơ sở dữ liệu GIS cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở trong công tác quản lý quy hoạch và các hoạt động chuyên môn về quy hoạch. Ứng dụng có các chức năng chính sau:

-       Chức năng bản đồ thông tin quy hoạch;

-       Chức năng báo cáo, thống kê tự động các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc theo đơn vị hành chính và theo đồ án Quy hoạch Chung quận-huyện và Quy hoạch Phân khu;

-       Chức năng bản đồ nâng cao với nhiều lớp dữ liệu GIS hỗ trợ công tác quản lý quy hoạch;

-       Các chức năng phân tích nâng cao phục vụ công tác quản lý quy hoạch;

-       Chức năng tiếp nhận và phản hồi góp ý của người dùng về quy hoạch đô thị

Việc đưa ứng dụng Quản lý Quy hoạch vào sử dụng là giải pháp trọng tâm của Sở Quy hoạch – Kiến trúc trong việc cải cách công tác quản lý đô thị theo hướng Đô thị Thông minh. Ứng dụng sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức Sở Quy hoạch – Kiến trúc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị nhằm phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM