Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

TỔNG KẾT NĂM 2021 TRUNG TÂM THÔNG TIN QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày đăng: 24-01-2022
Lượt xem: 1046

Sau một năm nỗ lực hoạt động với nhiều khó khăn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, Tổng kết cuối năm 2021, Trung tâm Thông tin quy hoạch TP.HCM đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, trong Hội nghị Tổng kết Sở Quy hoạch – Kiến trúc ngày 19 tháng 01 năm 2022 vừa qua, Trung tâm đã vinh dự nhận giấy khen Đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 do Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM trao tặng.  

Nhằm khích lệ tinh thần công chức, viên chức và người lao động sau một năm phấn đấu về mọi mặt, nhận được nhiều khen thưởng của Sở về thành tích tập thể lẫn cá nhân trong các công tác hỗ trợ Sở như lập Quy chế quản lý Kiến trúc chung Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức, tổ chức Hội thảo quy hoạch cũng như hoạt động khác về phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương… ngày 21 tháng 01 năm 2022, Trung tâm Thông tin quy hoạch đã tổ chức tiệc Tất niên Tổng kết năm 2021 và công bố khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đạt thành tích trong năm vừa qua. Buổi Tất niên có sự tham dự của toàn thể cán bộ, viên chức và lãnh đạo Trung tâm qua các thời kỳ.


Khen thưởng nhóm hỗ trợ lập Quy chế quản lý Kiến trúc chung Thành phố Hồ Chí Minh.


Khen thưởng nhóm tổ chức Hội thảo và nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Thủ Đức
TT.TTQHCopyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM