Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH KHỐI LỚP HỌC– THÍ NGHIỆM KHOA ÔNG NGHỆ SINH HỌC QT.B4 (KHỐI 7 TẦNG) THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Ngày đăng: 24-01-2022
Lượt xem: 1215

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi tuyển Phương án kiến trúc công trình Khối lớp học - Thí nghiệm Khoa Công nghệ Sinh học QT.B4 (khối 7 tầng) thuộc Trường Đại học Quốc tế, Trung tâm Thông tin quy hoạch đã phối hợp cùng Trường Đại học Quốc tế tổ chức buổi làm việc của Hội đồng thi tuyển Phương án kiến trúc công trình Khối lớp học - Thí nghiệm Khoa Công nghệ Sinh học QT.B4 (khối 7 tầng) thuộc Trường Đại học Quốc tế vào ngày 28 tháng 12 năm 2021. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp hạng các phương án của Hội đồng thi tuyển, ngày 24 tháng 01 năm 2022, Giám đốc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-ĐHQG về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình Khối lớp học – Thí nghiệm Khoa Công nghệ Sinh học QT.B4 (khối 7 tầng) thuộc Trường Đại học Quốc tế tại phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương với kết quả thi tuyển như sau: 

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Năm và Cộng sự: Phương án dự thi mã số F142 có số điểm: 88,38 điểm, đạt Giải Nhất


Công ty TNHH Tư vấn – Khảo sát – Thiết kế H.C.M: Phương án dự thi mã số N216 có số điểm 76,00 điểm, đạt Giải Nhì


Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đầu tư Dinh Phát: Phương án dự thi mã số C102 có số điểm 74,38 điểm, đạt Giải Ba

Các đơn vị được hỗ trợ chi phí thi tuyển:

1.  Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hợp Nghiệp: Phương án dự thi mã số H101.

2.  Công ty TNHH Tư vấn Kiến trúc Xây dựng Võ Thành Lân: Phương án dự thi mã số V001.

3.  Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Anh Linh: Phương án dự thi mã số A123.

4.  Liên danh Công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc An Thái và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Xuân Hội: Phương án dự thi mã số H369.

5.  Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Đầu tư DTH: Phương án dự thi mã số H021.

6.  Liên danh Công ty TNHH Kiến trúc Phạm Tuấn Việt và Công ty Cổ phần Xây dựng CASA: Phương án dự thi mã số A999.

    7. Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng DATAA: Phương án dự thi mã số D201.

Xem toàn văn Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển tại đây: QD 38 24.01.2022 KQTT KT QT.B4.pdf

 

TTQH 01.2022

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM