Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

NỘP TRỰC TUYẾN HỒ SƠ THÔNG TIN QUY HOẠCH VÀ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

Ngày đăng: 01-08-2023
Lượt xem: 601

(Sở QH-KT) - Tại Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử giai đoạn 2023-2024 (đợt 3), Sở QHKT đã được phê duyệt Dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với 06 thủ tục hành chính sau đây:

1. Thủ tục Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng;

2. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

3. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

4. Thủ tục gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

5. Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam;

6. Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam;

Theo đó, từ ngày 01/8/2023 các tổ chức, cá nhân đã có thể nộp trực tuyến 06 thủ thục hành chính trên đây tại địa chỉ:

https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn 

Đối với  thủ tục hành chính có thu phí, lệ phí theo quy định, các tổ chức, cá nhân có thể thực hiện chức năng thanh toán trực tuyến tại cổng dịch vụ công thành phố.
Nguồn: https://qhkt.hochiminhcity.gov.vn/cai-cach-hanh-chinh/nop-truc-tuyen-ho-so-thong-tin-quy-hoach-va-chung-chi-hanh-nghe-kien-truc-2159.html

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM