Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

LỄ KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC GIỮA SỞ QUY HOẠCH–KIẾN TRÚC VÀ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 25-03-2022
Lượt xem: 895

Hôm nay, ngày 25 tháng 3 năm 2022, tại Hội trường Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về phối hợp trong công tác Quản lý Nhà nước giữa Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM. Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo 02 cơ quan đã ký kết và công bố nội dung Biên bản ghi nhớ cam kết gồm 06 nội dung hợp tác sau:

1.     Rà soát pháp lý liên quan công tác phân loại chức năng Sử dụng đất, Quản lý đất đai theo Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. Phối hợp rà soát, thống nhất giữa Quy hoạch Sử dụng đấtQuy hoạch xây dựng, trong đó cần thống nhất về thời kỳ Quy hoạch, về không gian và các loại hình, các cấp Quy hoạch, các chỉ tiêu Sử dụng đất (tên gọi, ký hiệu, mã loại đất, mục đích sử dụng của các loại đất,…). Đánh giá, làm rõ khó khăn, vướng mắc và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nhằm đi đến thống nhất trong quy định về phân loại chức năng Sử dụng đất Quản lý đất đai, thực  hiện quy hoạch.

2.     Rà soát, thống nhất về cơ chế cung cấp dữ liệu định kỳ liên quan nội dung quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền, nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý. Rà soát, thống nhất nội dung chia sẻ dữ liệu phục vụ các nhiệm vụ trọng điểm quản lý và phát triển đô thị. Phối hợp cung cấp thông tin bản đồ và dữ liệu môi trường, địa chất - thủy văn.

3.     Nghiên cứu xây dựng quy trình phối hợp trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thẩm định phê duyệt các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho nhà đầu tư thực hiện dự án trong quy trình xác định chủ trương đầu tư và xác định nhà đầu tư thực hiện dự án. Nghiên cứu và xây dựng quy trình phối hợp giữa cung cấp thông tin quy hoạch (do cơ quan quản lý quy hoạch của Thành phố cấp) và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (do cơ quan quản lý ngành tài nguyên của Thành phố thực hiện).

4.     Phối hợp thẩm định nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh. Phối hợp triển khai tiêu chí chống chịu với biến đổi khí hậu trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2060.

5.     Phối hợp xây dựng, bổ sung quy chế quản lý kiến trúc liên quan đến công trình hạ tầng về môi trường.

6.     Phối hợp quản lý quy hoạch, xây dựng tiêu chuẩn cụ thể các điểm thu gom, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Biên bản ghi nhớ còn nêu rõ công tác tổ chức thực hiện với hình thức hợp tác giữa hai bên, thời gian triển khai thực hiện cũng như quy định về Báo cáo định kỳ cho Ban Chỉ đạo về các công việc được phân công, tham mưu, đề xuất các phương hướng, giải pháp tổ chức… để nâng cao hiệu lực, hiệu quả Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch-đất đai, quy hoạch xây dựng-quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quản lý của 02 Sở được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, chính xác đúng quy định pháp luật.
TT.TTQH

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM