Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

Duyệt đồ án QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường Tân Định, Quận 1

Ngày đăng: 16-10-2017
Lượt xem: 22366

Ủy ban nhân dân Thành phố vừa Duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Phường Tân Định, Quận 1 (nội dung quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông). Khu vực quy hoạch có mô 61,02ha, Phía Bắc và Tây Bắc giáp: Rạch Thị Nghè; Phía Tây Nam giáp: Quận 3 với ranh là đường Hai Bà Trưng; Phía Đông giáp: Phường Đakao với ranh là đường Đinh Tiên Hoàng; Phía Đông Nam giáp: Phường Đakao với ranh là đường Võ Thị Sáu.

       Các chỉ tiêu sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị toàn khu vực quy hoạch:

STT

Loại chỉ tiêu

Đơn vị tính

Theo đề xuất của đồ án

A

Diện tích toàn khu vực quy hoạch

Ha

61,02

B

Dân số dự kiến

người

34.000

C

Chỉ tiêu sử dụng đất toàn khu

m²/người

17,95

D

Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở trung bình toàn khu

m²/người

15,64

E

Các chỉ tiêu sử dụng đất trong các đơn vị ở

- Đất nhóm nhà ở

m²/người

11,22

+ Đất ở hiện hữu ổn định

m²/người

10,28

+ Đất ở xây dựng mới

m²/người

0,71

+ Đất ở hỗn hợp

m²/người

0,23

- Đất công trình giáo dục

m²/người

0,49 (*)

- Đất công trình dịch vụ đô thị khác cấp đơn vị ở:

m²/người

0,18

+ Trạm y tế

m²/người

0,02

+ Trung tâm hành chính

m²/người

0,10

+ Trung tâm thương mại dịch vụ khác

m²/người

0,06

- Đất cây xanh sử dụng công cộng (vườn hoa, sân chơi, sân bãi thể dục thể thao)

m²/người

0,2 (**)

- Đất đường giao thông cấp phân khu vực

km/km²

12,4

G

Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật đô thị

Đất giao thông tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên), kể cả giao thông tĩnh

%

22,74

Tiêu chuẩn cấp nước

lít/người/ngày

180

Tiêu chuẩn thoát nước

lít/người/ngày

180

Tiêu chuẩn cấp điện

Kwh/người/năm

2.000-2500

Tiêu chuẩn rác thải 

kg/người/ngày

1,0-1,3

H

Các chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị toàn khu

Mật độ xây dựng chung

%

49

Hệ số sử dụng đất

Lần

3,0

Chiều cao xây dựng, tương ứng với tầng cao công trình (theo QCVN 03:2012/BXD)

Tối đa

Mét

140 (35 tầng)

Tối thiểu

Mét

5 (1 tầng)

      

          Các chức năng trong khu vực quy hoạch:

       Toàn khu vực quy hoạch được phân chia thành 02 đơn vị ở và các khu chức năng cấp đô thị ngoài đơn vị ở được xác định như sau:

Đơn vị ở 1: diện tích 28,22 ha; dân số dự kiến 16.463 người; được giới hạn bởi các tuyến đường Hai Bà Trưng - Hoàng Sa - Trần Khắc Chân - Nguyễn Hữu Cầu.

Đơn vị ở 2: diện tích 32,80 ha; dân số dự kiến 17.537 người; được giới hạn bởi các tuyến đường Hai Bà Trưng - Võ Thị Sáu - Đinh Tiên Hoàng - Hoàng Sa - Trần Khắc Chân - Nguyễn Hữu Cầu.

       Các khu chức năng thuộc các đơn vị ở (có đan xen các khu chức năng ngoài đơn vị ở) bao gồm:

Các khu chức năng thuộc các đơn vị ở: tổng diện tích 53,17 ha:          

* Các khu chức năng xây dựng nhà ở (khu ở, nhóm nhà ở): tổng diện tích 38,15 ha, bao gồm:

- Các khu ở (nhóm nhà ở) hiện hữu ổn định (cải tạo chỉnh trang): tổng diện tích 34,95 ha

- Các khu ở (nhóm nhà ở) xây dựng mới: tổng diện tích 2,40 ha

- Các khu ở (nhóm nhà ở) xây dựng hổn hợp: tổng diện tích 0,81 ha

* Các khu chức năng dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở: tổng diện tích 2,24 ha, bao gồm:

- Khu chức năng giáo dục: tổng diện tích 1.65 ha

- Khu chức năng trung tâm hành chính cấp phường: tổng diện tích 0,13 ha.

- Khu chức năng dịch vụ - thương mại: tổng diện tích 0,3ha.

- Khu chức năng y tế: tổng diện tích 0,06 ha.

       * Đất cây xanh công công cộng: tổng diện tích 0,69 ha.

       * Đất giao thông đối nội: tổng diện tích 12,09 ha.

Các khu chức năng ngoài đơn vị ở nằm đan xen trong đơn vị ở: tổng diện tích 7,85 ha, bao gồm:

- Đất trung tâm giáo dục đào tạo (đại học): tổng diện tích 1,01 ha.

- Đất Bệnh viện Quận 1: tổng diện tích 0,21 ha.

- Đất Chợ Tân Định: tổng diện tích 0,3 ha.

- Đất công trình tôn giáo: tổng diện tích 0,5 ha.

- Đất cây xanh ven kênh: tổng diện tích 0,99 ha;

- Khu đất kênh rạch: tổng diện tích 2,03 ha;

- Đất đường giao thông đối ngoại: tính đến mạng lưới đường khu vực (từ đường khu vực trở lên: trên mặt đất, trên cao, ngầm, đường sắt, đường thủy): tổng diện tích 2,81 ha;

Cơ cấu sử dụng đất toàn khu vực quy hoạch:

STT

LOẠI ĐẤT

 DIỆN TÍCH

 TỶ LỆ

CHỈ TIÊU

 (Ha)

 (%)

(m2/người)

A

ĐẤT ĐƠN VỊ Ở

53.17

100.00

15.64

1

ĐẤT NHÓM NHÀ Ở

38.15

71.75

11.22

 

 + Đất ở hiện hữu, chỉnh trang

34.95

65.73

10.28

 

 + Đất ở xây dựng mới
(đã trừ dt cây xanh nhóm ở 1m2/người)

2.40

4.51

0.71

 

 + đất hỗn hợp (đã trừ dt cây xanh nhóm ở 1m2/người)

0.81

1.51

 

2

ĐẤT CÔNG TRÌNH DỊCH VỤ CẤP ĐƠN VỊ Ở

2.24

4.21

0.66

 

 + Đất giáo dục

1.65

3.10

0.49

 

 + Đất y tế

0.06

0.11

0.02

 

 + Đất hành chánh

0.34

0.64

0.10

 

 + Đất thương mại dịch vụ

0.19

0.36

0.06

3

ĐẤT CÂY XANH CÔNG CỘNG

0.69

1.30

0.20

 

 + Đất cây xanh trong đơn vị ở

0.02

 

 

 

 + Đất cây xanh trong đất ở xây dựng mới và hỗn hợp

0.67

 

4

ĐẤT GIAO THÔNG ĐỐI NỘI

12.09

22.74

 12,4 km/km2

B

ĐẤT NGOÀI ĐƠN VỊ Ở

7.85

 

 

1

Đất trung tâm giáo dục, đào tạo + đại học

1.01

 

 

2

Đất bệnh viện quận 1

0.21

 

 

3

Đất chợ tân định

0.30

 

 

4

Đất công trình tôn giáo

0.50

 

 

5

Đất cây xanh ven kênh

0.99

 

 

6

Đất kênh rạch, mặt nước

2.03

 

 

7

Đất giao thông đối ngoại

2.81

 

 

 

Tổng cộng

61.02

 

17.95

 

Dân số dự kiến

34000

 NGƯỜI

 

Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị: Ưu tiên phát triển cao tầng tại khu vực tiếp giáp trục đường lớn (như Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng), trong phạm vi bán kính 500m của nhà ga metro, các khu vực khuyến khích cải tạo chỉnh trang (các dự án tái thiết đô thị), giảm dần tầng cao về phía các trục đường có lộ giới nhỏ hơn và gần về phía bờ sông, kênh, rạch; áp dụng quy định về kiến trúc nhà liên kế trong khu đô thị hiện hữu TP.HCM có chọn lọc (áp dụng thêm quy chế quản lý quy hoach kiến trúc đô thị chung TP.HCM) nhưng vẫn đảm bảo đồng bộ về cảnh quan (chiều cao tầng trệt, chiều cao tại chỉ giới xây dựng) đối với dãy nhà liên kế giáp mặt tiền đường; giữ được khối nền thấp tầng tại khu vực có kiến trúc biệt thự như Đặng Dung, Đặng Tất, Trần Quý Khoách, Trần Khánh Dư…

        Định hướng, giải pháp tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị từng khu chức năng, từng ô phố, trục đường chính, khu vực không gian mở, điểm nhấn, khu vực dọc bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè:

       + Đối với các khu vực hiện hữu:

Các khu vực, công trình di tích lịch sử, văn hóa, công trình có giá trị về kiến trúc cần giữ lại bảo tồn: đình Nam Chơn.

Các khu vực hiện hữu ổn định (cải tạo chỉnh trang) được áp dụng Quyết định số 135/2007/QĐ-UBND ngày 08/12/2007 và Quyết định số 45/2009/QĐ-UBND ngày 03/7/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố đối với các trục đường thương mại dịch vụ sau Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật.

Các khu vực cần thực hiện tái thiết đô thị (phá dỡ công trình hiện hữu để xây dựng mới): khu vực giáp 2 bên cầu Hoàng Hoa Thám; khu vực giáp Hoàng Sa, Nguyễn Văn Nguyễn.

       + Đối với các khu vực phát triển xây dựng mới: ưu tiên khai thác tầm nhìn về hướng bờ sông, kênh, rạch; dành nhiều không gian cho bố trí tiện ích công cộng (quảng trường, công viên cây xanh, mặt nước…) và các công trình hạ tầng xã hội phục vụ dân cư khu vực quy hoạch.

       - Vị trí, quy mô các khu vực có ý nghĩa quan trọng, khu vực đặc trưng, khu vực cảnh quan đặc thù, khu vực dọc bờ sông, kênh, rạch, khu vực dọc các tuyến đường quan trọng mang tính chất động lực phát triển cần lập Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị khu vực cụ thể (theo Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị) để kiểm soát về kiến trúc cảnh quan và xác định các nội dung cần thực hiện để kiểm soát sự phát triển: khu vực dọc bờ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè; khu vực tiếp giáp trục đường lớn (như Võ Thị Sáu, Đinh Tiên Hoàng), trong phạm vi bán kính 500m của nhà ga metro, các khu vực khuyến khích cải tạo chỉnh trang; khu thấp tầng Đặng Dung, Đặng Tất, Trần Quý Khoách, Trần Khánh Dư…

       Quy hoạch mạng lưới đường giao thông đối ngoại và đối nội thể hiện trong bảng sau:

STT

TÊN ĐƯỜNG

Kí hiệu mặt cắt

Chiều Dài (m)

Lộ Giới
(m)

Mặt cắt ngang đường (m)

Lề trái (m)

Mặt
đường (m)

Lề phải (m)

1

Võ Thị Sáu

1b-1b

610

30

6

18

6

2

Đinh Tiên Hoàng

1a-1a

145

40

6

28

6

3

Nguyễn Hữu Cầu

2-2

300

16

4

8

4

4

Bà Lê Chân

3-3

180

20

4,5

11

4,5

6

Hai Bà Trưng

4-4

779

20

4

12

4

7

Thạch Thị Thanh

5-5

328

12

3

6

3

8

Lý Văn Phức

6-6

192

10

2,5

5

2,5

10

Nguyễn Phi Khanh

7-7

465

8

1,5

5

1,5

11

Trần Quang Khải

4-4

880

20

4

12

4

12

Nguyễn Văn Nguyễn

8-8

400

14

3,5

7

3,5

13

Trần Nhật Duật

4-4

400

20

4

12

4

14

Trần Khắc Chân

9-9

360

15

4

7

4

15

Đinh Công Tráng

5-5

240

12

3

6

3

16

Đặng Dung

10-10

611

10

2

6

2

17

Đặng Tất

10-10

293

10

2

60

2

18

Trần Quý Khoách

6-6

324

10

2,5

5

2,5

19

Trần Khánh Dư

5-5

580

12

3

6

3

20

Hòang Sa

9-9

1968

15

4

7

4

21

Nguyễn Văn Nguyễn

11-11

70

15

3

9

3

22

Mã Lộ

8-8

110

14

3,5

7

3,3,5

23

Huyền Quang

95

6,4

0

6,4

0

24

Đường D1

10-10

297

16,5

3,25

10

3,25

25

D2

6-6

100

10

2,5

5

2,5

26

D3

12-12

250

16,5

3,0

10,5

3,0

27

D4

10-10

335

10

2

6

2

TỔNG CỘNG

10.490

       Lưu ý khu vực quy hoạch có tuyến đường sắt ngầm số 4 chạy dọc, ngầm dưới đường Hai Bà Trưng (tuyến Thạnh Xuân – Khu đô thị Hiệp Phước), phạm vi chiếm dụng, bảo vệ công trình đường sắt đô thị thực hiện theo Thông tư 37/2014/TT-BGTVT ngày 03/9/2014 của Bộ Giao thông vận tải. (TTQH)

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM