Bài viết được xem nhiều

CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI THI TUYỂN Ý TƯỞNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐẾN NĂM 2040

CÔNG BỐ KẾT QUẢ VÀ TRAO GIẢI THI TUYỂN Ý TƯỞNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN BÌNH CHÁNH ĐẾN NĂM 2040

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức Lễ Công bố kết quả và trao giải cho các đơn vị dự thi trong cuộc thi tuyển Phương án “Ý tưởng Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Chánh đến năm 2040”.

Căn cứ kết quả thi tuyển theo Quyết định phê duyệt số 13336/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh, đại diện UBND huyện đã trao tặng Giấy khen và Kỷ niệm chương cho các liên danh dự thi đạt giải sau đây:

-         Đồng Giải Nhì:

+       Phương án dự thi mã số F822 của Liên danh Công ty CP Tư vấn Đầu tư XD Năm và Cộng sự, Viện quy hoạch đào tạo Đài Loan và Công ty Cổ phần Tư vấn XD Tổng hợp NAGECCO.

+       Phương án dự thi mã số A156 của Liên danh Công ty CP Tư vấn XD Đầu tư Dinh Phát và Công ty TNHH HUNI Việt Nam.

-         Giải Ba: Phương án dự thi mã số A102 của Liên danh Công ty TNHH CPG Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP.HCM.

(Cuộc thi không có Giải Nhất do không có phương án đạt số điểm yêu cầu theo Quy chế thi tuyển). 

TTQH. T12.2022


Phương án F822
Đại diện Liên danh Công ty CP Tư vấn Đầu tư XD Năm và Cộng sự, Viện quy hoạch đào tạo Đài Loan và Công ty Cổ phần Tư vấn XD Tổng hợp NAGECCO nhận Giải Nhì đồng hạng. (Hình: TT. Thông tin Quy hoạch)Phương án A156

Đại diện Liên danh Công ty CP Tư vấn XD Đầu tư Dinh Phát và Công ty TNHH HUNI Việt Nam nhận Giải Nhì đồng hạng. (Hình: TT. Thông tin Quy hoạch)


Phương án A102

Đại diện Liên danh Công ty TNHH CPG Việt Nam và Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc TP.HCM nhận Giải Ba. (Hình: TT. Thông tin Quy hoạch)


Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM