Bài viết được xem nhiều

Chi tiết

BUỔI LÀM VIỆC VỀ HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN TRONG VIỆC LẬP CÁC ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG TP.HCM VÀ QUY HOẠCH CHUNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Ngày đăng: 13-06-2023
Lượt xem: 782
Nhằm triển khai công tác lập đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Quyết định số 405/QĐ-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Bộ Xây dựng về Thành lập Tổ công tác hỗ trợ, hướng dẫn trong việc lập các đồ án Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội và Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 6 năm 2023, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Buổi làm việc của Tổ công tác về hỗ trợ, hướng dẫn trong việc lập các đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung TP.HCM và Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội tại Hội trường Sở Quy hoạch - Kiến trúc Tp.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Nhã – Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM tuyên bố khai mạc Buổi làm việc

Buổi làm việc được tiến hành với sự có mặt của các chuyên gia Tổ công tác, Đoàn công tác của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc Tp.HCM và các Đơn vị tư vấn thiết kế trong Liên danh tư vấn nghiên cứu lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố. Sau khi Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM giới thiệu sơ lược về quá trình chuẩn bị và nêu khái quát nội dung các Chuyên đề nghiên cứu trong điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố, toàn thể Hội nghị đã lắng nghe ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam – Tổ trưởng Tổ công tác chia sẻ mong muốn được hỗ trợ các Thành phố trong công tác Điều chỉnh Quy hoạch chung nhằm hướng tới một Đồ án Quy hoạch chung có tầm cao trong định hướng phát triển không gian, vừa có chiều sâu để khai thác được tiềm năng phát triển, nhấn mạnh vị thế của các Thành phố. Hội nghị cũng đã nhận được sự chia sẻ từ các chuyên gia có kinh nghiệm làm quy hoạch tại TP.HCM như bà Phạm Thị Nhâm, ông Nguyễn Đỗ Dũng và các thành viên khác.