TRỤ SỞ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TẠI TPHCM

TRỤ SỞ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TẠI TPHCM Phương án nghiên cứu:
TRỤ SỞ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TẠI TPHCM
Địa chỉ: 63 Cao Thắng, Quận 3, TP.HCM
Chủ đầu tư: Công ty quản lý và KTTS Ngân hàng Quân Đội
Quy mô: 02 tầng hầm + 12 tầng
DTXD: 8.000 m2

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM