Quảng cáo 4
Quảng cáo 3
Quảng cáo 2
Cong ty

Chi tiết

Sở Quy hoạch Kiến trúc - 15 năm đồng hành cùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 27-11-2017
Lượt xem: 2251

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM được thành lập theo Quyết định số 168/2002/QĐ-TTg ngày 27/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn bộ máy và hoạt động của cơ quan Kiến trúc sư Trưởng TP. HCM giai đoạn 1993-2002.

Mười lăm năm qua, từ khi tiếp nối công việc của cơ quan Kiến trúc sư Trưởng Thành phố với hơn 80 người, cơ sở vật chất và sinh hoạt đều ghép chung, điều kiện làm việc thiếu thốn, đến nay Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã lớn mạnh không ngừng. Đội ngũ cán bộ - công chức với hơn 190 người, trong đó có 2 tiến sĩ, 61 thạc sĩ, 107 người có trình độ đại học, là lực lượng chủ công đảm nhiệm công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch – kiến trúc của Sở.

Đến thời điểm này, Sở có 11 tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp gồm: Văn phòng Sở; Thanh tra Sở; Phòng Quản lý quy hoạch chung; Phòng Quản lý quy hoạch hạ tầng kỹ thuật; Phòng quản lý thực hiện sau quy hoạch – Pháp chế; Phòng Quản lý quy hoạch Khu trung tâm; Phòng Quản lý quy hoạch Khu vực 1; Phòng Quản lý quy hoạch Khu vực 2; Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc; Trung tâm Thông tin Quy hoạch; Ban Quản lý dự án Quy hoạch Xây dựng.

Từ một chi bộ Đảng ghép chung trong Sở Xây dựng, đến nay Đảng bộ Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có 7 chi bộ với 74 đảng viên. Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Quy hoạch - Kiến trúc cũng đã lớn mạnh, góp phần vào việc chăm lo đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ - công chức trong đơn vị.

Với mười lăm năm lớn mạnh, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã đảm nhận được hết những trọng trách về quy hoạch và phát triển đô thị mà Thành phố giao cho. Đánh giá hoạt động tích cực của Sở, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng III cho tập thể Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM và 03 cá nhân; đồng thời, nhiều tập thể, cá nhân của Sở cũng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, và UBND Thành phố tặng bằng khen.

Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tập thể cán bộ, công chức của Sở nhận thức rằng những thành tích của ngày hôm nay luôn gắn liền với đội ngũ làm công tác quy hoạch của Thành phố và luôn trân trọng sự đóng góp của những lớp người đi trước, những đồng chí lãnh đạo Sở và giúp sức cộng tác với SỞ qua các thời kỳ, như các đồng chí: Lê Văn Năm, An Dũng, Võ Kim Cương, Nguyễn Trọng Hòa, Trần Chí Dũng, Hồ Quang Toàn, Nguyễn Hoài Nam, Trương Trung Kiên; các đồng chí từng phụ trách các đơn vị như: Trần Quế Trung, Lê Văn Khải, Trần Tuấn Anh; Bùi Hồng Hà, Lê Anh Đại; Khổng Thanh Phương, Trần Hồng Tuyến; Nguyễn Hồng Ánh, Nguyễn Thái Văn…

Nhiệm vụ của Sở Quy hoạch – Kiến trúc trong thời gian tới hết sức quan trọng và khẩn trương, góp phần vào công việc chung của Thành phố thực hiện cơ chế đặc thù, thực hiện Nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM đến năm 2020, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Tập thể Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ hết sức phấn đấu và mong nhận được sự giúp sức, cộng tác của tất cả các đồng chí đề hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xin trân trọng cám ơn!

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM

Thiết kế Web Trần Lê