Văn bản pháp quy

TIÊU ĐIỂM: QĐ số 01-2008QĐ-UBND ngày 26/09/2008 của UBND quận 5

Trình tự và thủ tục phê duyệt QHCT xây dựng đô thị tỷ lệ 1-500 trên địa bàn quận 5

QĐ số 01-2008QĐ-UBND ngày 26/09/2008 của UBND quận 5

Trình tự và thủ tục phê duyệt QHCT xây dựng đô thị tỷ lệ 1-500 trên địa bàn quận 5

ĐỀ ÁN VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG HÀNH CHÍNH TỔ CHỨC

Trung tâm thông tin xét tuyển vị trí Hành chính tổ chức, với các điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể như sau:


Quyết định 18176/KTST - QH

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư tái định cư Thủ Thiêm 42ha của Kiến trúc sư Trưởng thành phố Phê duyệt. (xin xem bản đồ phê duyệt tại mục giới thiệu khu đô thị mới Thủ Thiêm)

Quyết định 13585 năm 1998 của Kiến trúc sư trưởng TP

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới THủ Thiêm do Kiến trúc sư Trưởng TP Hồ Chí MInh ban hành ngày 18 tháng 9 năm 1998 (xem bản đồ tại mục giới thiệu khu đô thị mới Thủ Thiêm)


Công văn 2345-2011 của Sở QHKT TP.HCM

Hướng dẫn nội dung thành phần hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch- Kiến trúc trong công tác quản lý quy hoạch đô thị để triển khai thực hiện các Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 19/5/2011; Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 50/2011/QĐ-UBND ngày 12/7/2011 của UBND thành phố.

QĐ số 01-2008QĐ-UBND ngày 26/09/2008 của UBND quận 5

Trình tự và thủ tục phê duyệt QHCT xây dựng đô thị tỷ lệ 1-500 trên địa bàn quận 5

1 2 3 4 5  ...  

Copyright © 2016 Trung Tâm Thông Tin Quy Hoạch TP.HCM

Thiết kế Web Trần Lê